Svatý Štěpán: Porovnání verzí

Přidány 4 bajty ,  před 9 lety
→‎Život: +slovo
m (rozepsání ostrého s)
(→‎Život: +slovo)
[[Image:Damascus gate.JPG|thumb|left|Damašská brána v Jeruzalémě]]
''Skutků apoštolů'' po popsání volby a posvěcení diakonů líčí úspěšné Štěpánovo apoštolské působení a jeho konflikt s některými vyznavači judaismu, patřícími „k synagóze, zvané synagóga [[propuštěnec|propuštěnců]], a k synagóze Kyrénských a Alexandrijských“ „společně se židy z Kilikie a z Asie,“ (Sk 6,9<ref>{{Citát bible|Sk|6|9}}</ref>) tedy mimojeruzalémskými návštěvníky svatého města. Židé jej podle ''Nového zákona'' křivě obvinili, že „mluví rouhavě proti Mojžíšovi a proti Bohu“ (Sk 6,11<ref>{{Citát bible|Sk|6|11}}</ref>) a předvedli před [[sanhedrin]], židovskou radu, která měla soudní pravomoc a jíž předsedal [[velekněz]]. Štěpán s tváří „jako tvář anděla“ (Sk 6,15<ref>{{Citát bible|Sk|6|15}}</ref>) poté před radou podle ''Skutků apoštolů'' pronesl dlouhou řeč, v níž vylíčil křesťanské pojetí [[dějiny spásy|dějin spásy]] od [[Abraham]]a po Ježíše (Sk 7,2–53<ref>{{Citát bible|Sk|7|2||53}}</ref>). Řeč vrcholí nikoli jako obhajoba, ale naopak jako obžaloba Štěpánových soudců a potažmo [[judaismus|judaismu]] vůbec: „Jste tvrdošíjní a máte pohanské srdce i uši! Nepřestáváte odporovat Duchu svatému, jako to dělali vaši otcové. Byl kdy nějaký [[prorok]], aby ho vaši otcové nepronásledovali? Zabili ty, kteří předpověděli příchod [[Ježíš Kristus|Spravedlivého]], a toho vy jste nyní zradili a zavraždili. Přijali jste Boží zákon z rukou andělů, ale sami jste jej nezachovali!“ Poté, co Štěpán ještě dodal „Hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka, stojícího po pravici Boží.“ (Sk 7,56<ref>{{Citát bible|Sk|7|56}}</ref>) líčení pokračuje, jak se na něj přítomní vrhli (zřejmě bez formálního vynesení rozsudku) a vyvlekli ho za město, kde ho ukamenovali.(Sk 7,57–60<ref>{{Citát bible|Sk|7|57||60}}</ref>)
 
Štěpán podle bible zemřel s Ježíšovými slovy „Pane, odpusť jim tento hřích!“ (Sk 7,60<ref>{{Citát bible|Sk|7|60}}</ref>) na rtech; celé líčení jeho procesu a smrti je však autorem ''Skutků apoštolů'' utvářeno podle [[pašije|pašijového]] příběhu Ježíšovy smrti, a historická spolehlivost detailů je tudíž nejistá, zejména Štěpánovu řeč před sanhedrinem nelze považovat za doslovný záznam výslechu, ale spíše až za kompozici svatopisce.<ref name="Go"/> Štěpánovy likvidace se podle ''Skutků apoštolů'' účastnil i [[Pavel z Tarsu|Saul]], později po [[obrácení svatého Pavla|obrácení na křesťanskou víru]] známý jako apoštol Pavel, který je právě v této souvislosti uveden jako horlivý pronásledovatel křesťanů (Sk 7,58–8,3<ref>{{Citát bible|Sk|7|58|8|3}}</ref>). Letopočet události je nejistý, klade se do období mezi léta 36 a 40, za místo Štěpánovy smrti tradice považuje okolí [[Damašská brána|Damašské brány]]. Po Štěpánově smrti začalo první [[pronásledování křesťanů]], které ovšem vedlo i k rozšíření nového náboženství mimo [[Palestina|Palestinu]] prostřednictvím uprchlíků z Jeruzaléma,<ref name="Go"/> jak popisuje Sk 11,19.<ref>{{Citát bible|Sk|11|19}}</ref>