Úřední deska: Porovnání verzí

Přidáno 122 bajtů ,  před 11 lety
m
doplnění odkazů
m (zpřehlednění)
m (doplnění odkazů)
'''Úřední deska''' je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování [[právní předpis|právních předpisů]], [[rozhodnutí]] a jiných dokumentů [[správní orgán|správních orgánů]] a [[soud]]ů. Veřejně přístupná musí být nepřetržitě a vedena je zásadně ve dvojí podobě zároveň, fyzické i elektronické.
 
Platí, že každá obec, kraj nebo třeba soud má jen jednu úřední desku, i když na ní mohou vyvěšovat své písemnosti různé organizační složky do nich začleněné, výjimkou jsou [[městský obvod|městské obvody]] (městské části), které mají svou vlastní. Fyzická úřední deska, většinou v podobě uzamykatelné skleněné skříně, nemusí být umístěna přímo v prostorách úřadu, vždy však musí být 24 hodin denně veřejně přístupná a čitelná (tzn. např. v noci osvětlená). Může se vnitřně členit např. na sekci zastupitelstva, rady, starosty, právních předpisů, doručovaných písemností, záměrů prodeje, výběrových řízení, povinných informací podle zákona č. 106/1999 Sb., informací ostatních subjektů apod., měla by však na ní vždy být navíc umístěna informace o webové adrese, kde lze nalézt její elektronickou verzi. K této dálkově přístupné verzi pak nesmí být přístup podmíněn znalostí jakéhokoli hesla a na ní vyvěšené úřední dokumenty se musí zcela shodovat s těmi, které jsou na fyzické úřední desce.
 
== Správní úřední deska ==
Na úředních deskách obcí se zveřejňují především jejich [[obecně závazná vyhláška|obecně závazné vyhlášky]] a [[nařízení]], protože tím je podmíněna jejich platnost. [[Platnost]]i tedy nabývají dnem vyvěšení a po 15 dnech se pak stávají [[účinnost (právo)|účinnými]]. Speciálně pro nařízení [[obecní úřad|obecních úřadů]] [[obec s rozšířenou působností|obcí s rozšířenou působností]] platí, že se zveřejňují navíc i na úředních deskách všech obcí v jejich správních obvodech.
 
Kromě toho mají obce povinnost zveřejňovat tímto způsobem jakýkoli záměr nakládat s obecním [[nemovitost|nemovitým]] majetkem, před [[komunální volby|komunálními volbami]] počet členů zastupitelstva, který má být zvolen, program připravovaného zasedání [[zastupitelstvo obce|zastupitelstva]] nebo třeba usnesení o vyhlášení místního [[referendum|referenda]]. Dále pak ty informace a písemnosti, jejichž zveřejnění požaduje speciální zákon, např. v případě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jde především o informace o důvodu a způsobu založení obce, popisu její organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti jejímu rozhodnutí a sazebník úhrad za poskytování informací. Jinými speciálně vyvěšovanými písemnostmi jsou např. [[dražba|dražební]] vyhlášky, které se mají na území obce konat, informace o umístění opuštěného vozidla na obcí vybraném parkovišti nebo rozhodnutí zákazu shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.
 
=== Kraje ===
 
U [[kraj]]ů se [[právní předpis]]y na jejich úředních deskách povinně nevyvěšují, protože jsou publikovány ve [[Věstník právních předpisů kraje|Věstníku právních předpisů kraje]]. Pokud si však kraj z důvodu naléhavého obecného zájmu přeje, aby jeho právní předpis nabyl [[účinnost (právo)|účinnosti]] dříve, než je předepsáno, musí jej mj. navíc zveřejnit na úředních deskách všech obcí, kterých se bude dotýkat. I u krajů je ale nutné na úředních deskách zveřejňovat jakýkoli záměr nakládat s krajským [[nemovitost|nemovitým]] majetkem, před [[komunální volby|komunálními volbami]] počet členů zastupitelstva, který má být zvolen, program připravovaného zasedání [[zastupitelstvo kraje|zastupitelstva]] a další informace a písemnosti, jejichž zveřejnění požaduje speciální zákon (např. vyhlášení [[stav nebezpečí|stavu nebezpečí]] či vyhlášení [[rybářský revír|rybářského revíru]]).
 
=== Další subjekty ===