Pravoslaví: Porovnání verzí

Přidáno 818 bajtů ,  před 11 lety
Hřích odděluje člověka od Boha i od Církve. Proto bývá pokání nazýváno druhým křtem slzami (sv. Efrém Syrský), kterým se člověk vrací zpět k Bohu a k Církvi. V modlitbě, kterou kněz čte nad kajícníkem a uděluje mu tím rozhřešení, se k Bohu obrací mj. s těmito slovy: „…daruj mu pravé pokání, odpuštění a prominutí hříchů…, smiř ho a sjednoť se svatou Církví svou…“
Pravoslavní křesťané, kteří spáchali hříchy (a každý se dopouští hříchů – úmyslných i neúmyslných), a kají se z nich, mají pevné odhodlání se napravit a touží znovu se sjednotit s Církví s Bohem a obnovit svůj život, vyznávají při obřadu svaté Tajiny pokání své hříchy Bohu před ikonou Ježíše Krista a v přítomnosti [[kněz]]e, který se pak modlí za Boží [[milosrdenství]] a potvrzuje je [[požehnání]]m a udělením rozhřešení všech hříchů úmyslných i neúmyslných. Tato [[svátost smíření|zpověď]] je často také využívána k žádosti o duchovní radu, proto bývá součástí tajiny pokání i duchovní rozhovor mezi kajícníkem a zpovědníkem. Pravoslaví nehledí na hřích jako na právní prohřešek, za nějž musí následovat [[trest]], ale spíše jako na na [[nemoc]], jíž je potřeba vyléčit. Nějaká forma udělení [[pokání]] (''epitimie'') se proto má udělovat vždy, zváží-li kněz, že je toho zapotřebí (bývá to čtení modlitebních kánonů, konání poklon, mimořádný půst a ve vážnějších případech dočasné oddělení od eucharistie doprovázené intenzivní modlitbou a postem).
 
Poznámka čtenářky: Neúmyslné hříchy?! Podnět k zamyšlení: Jan 9:41- Řekl jim Ježíš: Byste slepí byli, hříchu byste neměli, ale nyní pravíte: Vidíme, protož hřích váš zůstává.
Jakubův 4:17- Každá taková chlouba je zlá. kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má hřích.
Jan 15:22- Kdybych byl nepřišel a nemluvil k nim, byli by bez hříchu. Nyní však nemají výmluvu pro svůj hřích.
Římanům 5:13- Hřích byl ve světě už před zákonem, ač se hřích nezapočítává, pokud není zákon.
Římanům 7:7- Co tedy máme říci? Že zákon je hříšný? Naprosto ne! Ale hřích bych byl nepoznal, kdyby nebylo zákona. Vždyť bych neznal žádostivost, kdyby zákon neřekl: "Nepožádáš!"...........
Neplyne z toho spíše, že nevědomost hříchu nečiní?
 
=== Manželství ===
Neregistrovaný uživatel