Bible krále Jakuba: Porovnání verzí

Přidán 1 bajt ,  před 10 lety
m
překlep exegeze
(→‎Evangelium podle Jana 3,16: Přidán nejnovější překlad z Bible 21)
m (překlep exegeze)
Do překladu krále Jakuba jsou zařazeny i [[deuterokanonické knihy]] (anglikánská církev je uznává jako plnoprávnou součást bible). Překlad krále Jakuba byl mnohokrát znovuvydán, často s drobnými, mnohdy ale i s vážnějšími textovými úpravami (extrémem je Blayneyho vydání z roku [[1769]], které se od prvního vydání liší asi ve 100 000 místech). Text celého překladu krále Jakuba je ve všech anglicky mluvících zemích vzhledem k dlouhé době od vzniku překladu zařazen do [[public domain]], což je jeden z důvodů, proč v anglicky mluvícím světě slouží jako standardní referenční zdroj biblických citací.
 
Překlad krále Jakuba často staví na starších překladech (tzv. ''Bishops' Bible'' – ''Biskupská bible'' z roku [[1572]]), vyhýbá se tvorbě [[neologismus|neologismů]] a používání nezvyklých výrazů. Chybí v něm [[poznámkový aparát]], pouze jsou v poznámkách na okraji stručně vysvětleny některé řecké a hebrejské termíny (oproti tomu bible kralická je doprovázena bohatým poznámkovým aparátem, obsahujícím i dobové reálie a [[exgezeexegeze]]). Překlad je pořízen metodou [[formální ekvivalence]] (snaží se o maximální přesnost, někdy je až doslovný), slova bez opory v originále jsou vyznačena [[závorka]]mi či [[kurzíva|kurzívou]] (stejně jako v bibli kralické). Jazyk překladu krále Jakuba je velmi vznešený, básnický a slavnostní, užívá mnohá slova, která byla archaická už v době jeho napsání (podobně jako u bible kralické), za dlouhou dobu jeho existence jazyk ještě zarchaičtěl a dnes je dost obtížně srozumitelný. Jazyk překladu je také velmi [[latina|latinizující]] (vzdělanci, tvořící překlad, raději užívali jako literární jazyk latinu a proto latinou byla velmi ovlivněn jejich způsob vyjadřování).
 
== Ukázka textu ==