Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Porovnání verzí

{{Aktualizovat}} – převzal po ČNI zodpovědnost za ČSN
(Verze 5811717 uživatele W.Rebel (diskuse) zrušena - něco tam je v odkazech)
({{Aktualizovat}} – převzal po ČNI zodpovědnost za ČSN)
{{Aktualizovat}}
 
'''Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví''' zkráceně '''ÚNMZ''' je úřad, který zabezpečuje úkoly vyplývající z usnesení vlády č. 631 ze dne 9. listopadu 1994, o zajištění procesu [[politická integrace|integrace]] [[Česko|ČR]] do [[Evropská unie|EU]] včetně harmonizace právního řádu s EU a sbližování technický předpisů a norem z EU.
*řídí a zabezpečuje státní metrologii podle [[zákon o metrologii|zákona o metrologii]],