Předběžné opatření: Porovnání verzí

Odebráno 39 bajtů ,  před 11 lety
Vykázání je podle zákona o Policii ČR
(doplnění správního soudnictví)
(Vykázání je podle zákona o Policii ČR)
Jestliže povinný poruší povinnost nevstupovat do společného obydlí a nezdržovat se v něm, soud ho ve spolupráci s policií bezodkladně na návrh oprávněného opětovně vykáže. Jestliže poruší povinnost nevstupovat a nezdržovat se v bezprostředním okolí společného obydlí nebo oprávněného, nebo povinnost zdržet se setkávání s oprávněným nebo ho nežádoucím způsobem sledovat a jakýmkoli způsobem jej obtěžovat, soud mu na návrh oprávněného uloží pokutu až do výše 100.000,- Kč. Tato pokuta může být ukládána i opakovaně, je příjmem státu a pokud nebude dobrovolně zaplacena, stát ji bude [[exekuce|exekučně]] vymáhat.
 
Dané předběžné opatření trvá nejvýše 1 měsíc, přičemž je lze v případě zahájení soudního řízení na skutečně odůvodněný návrh opakovaně prodloužit. Zanikne však automaticky vždy nejpozději po uplynutí 1 roku. Tomuto předběžnému opatření může předcházet [[vykázání]] policií podle [[trestní řád|trestního řádu]]ČR.
 
== Správní soudnictví ==
Neregistrovaný uživatel