Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete: Porovnání verzí