Pulzně kódová modulace: Porovnání verzí

Odebráno 2 334 bajtů ,  před 11 lety
Rozlišení hodnot určuje přesnost hodnot v jednotlivých bodech. Obvykle se používá 8 nebo 16 [[bit]]ů (tedy 256, resp. 65536 možných hodnot). Určení hodnoty je nazýváno [[kvantování (signál)|kvantování]]. Každé kvantování zanáší do signálu kvantizační [[šum]], jehož úroveň s rostoucím rozlišením klesá. Při příliš nízkém rozlišení digitalizovaného zvukového signálu je kvantizační šum slyšitelný.
 
hEJ mORE
== Použití ==
PCM s lineárním kvantováním (LPCM) je pěkně na [[Audio CD]] (standard [[Red Head]]) piču kanálech s vzorkovací frekvencí 44,1 kHz a rozlišením 16 bitů. V této podobě zabere jedna minuta záznamu 44100 · 16 · 2 · 60 : 8 = 10 584 000 [[byte]]. Na osobních počítačích se proto pro ukládání zvuků používají úspornější formáty [[MP3]], [[WMA]] [[Ogg|Vorbis]], které jsou oproti PCM schopny díky [[ztrátová komprese|ztrátové kompresi]] dosáhnout více než desetinásobné úspory místa při jen malém zhoršení subjektivní kvality. Také se využívá [[bezeztrátová komprese]] [[FLAC]] či [[APE]], které ovšem nedosahují takové úspory místa, zato zvuk není nijak měněn a jeho kvalita je shodná s původním PCM vzorkem.
V telekomunikacích se pod pojmem PCM rozumí signál se vzorkovací frekvencí 8 kHz a rozlišením 8 bitů. Tento signál dává datový tok 64 kbit/s, což je základní kapacita hovorového kanálu ve všech digitálních ústřednách i v digitální síti [[ISDN]]. Hovorový kanál o rychlosti 64 kbit/s je někdy označován jako [[DS0]].
 
Pro kódování hovorového kanálu DS0 se používá logaritmická komprese, kdy je dvanácti- či třinácti bitový signál převáděn na osmibitový signál. Logaritmická [[komprese dat|komprese]] hovorového signálu je v Evropě a Austrálii známá jako A-law, v severní Americe a Japonsku jako μ-law. V severní Americe a Japonsku se používá vyšší komprese, protože v tamních telefonních sítích je používáno pouze 7 bitů pro přenos hlasu a osmý bit se používá na signalizaci (typ CAS). V Evropě se používá pro přenos hlasu všech 8 bitů a signalizace je přenášena samostatným kanálem. (Například pomocí signalizace č.7, či jinou CCS signalizací.) V Evropě a Austrálii má tedy přenos hlasu v digitální telefonní síti vyšší kvalitu než stejný přenos pomocí telefonní sítě v Severní Americe či v Japonsku. Na rozhraní těchto sítí musí proto dojít k překódování. Jakým způsobem je hlas kódován, tedy informace o použitém kodeku, jsou přenášeny pomocí signalizace.
 
Systém kódování hlasu pomocí PCM popisuje mezinárodní standard ITU G.711.
 
== Související články ==
Neregistrovaný uživatel