Systematická teologie: Porovnání verzí

{{viz též|Teologie}}
Mezi obory, kterými se systematická teologie zabývá, a jejich předměty patří:
* [[trinitární teologie]] – zkoumá Boha jako společenství tří osob: [[Trojice]], pojednává o Nejsvětější Trojici; v současnosti se v rámci tohoto traktátu rozvíjí zvláštní část o Duchu Svatém, neboli pneumatologie. Trinitologie zkoumá Boha jako společenství 3 osob – trojici - z latinského trinitas, zabývá se křesťanským dogmatem o Nejsvětější trojici – náleží vedle christologie k základním teologickým odvětvím. Učení o trojici formulovala církev na 4 ekumenických koncilech ([[1. nikajský koncil]], [[1. konstantinopolský koncil]], [[Efeský koncil]], [[Chalkedonský koncil]]) a je zahrnuto křesťany v obecně uznávaných vyznáních víry, zvláště v nikajsko[[Nicejsko-konstantinopolské – konstantinopolským konciluvyznání]].
* [[christologie]] – [[Ježíš Kristus]], jeho [[přirozenost]], vztah mezi božstvím a lidstvím v Kristu. Název pochází z řeckého Christos (Chrestos) – pomazaný, logos – slovo, řeč, nauka.
* [[pneumatologie]] – [[Duch Svatý]],
Neregistrovaný uživatel