Otevřít hlavní menu

Změny

Přidáno 610 bajtů ,  před 9 lety
== Vnitřní struktura 8080 ==
Intel 8080 má 3 páry 8bitových registrů a jeden 8bitový akumulátorový registr (střadač aritmetickýchpro operacíaritmetické a logické/bitové operace) a 6 univerzálních 8bitových registrů. ''Registry'' jsou [[elektronická paměť|paměť]]ová místa umístěná v [[procesor|mikroprocesoru]]. Umožňoval použití vektorizovaných rutin [[obsluha přerušení|obsluhy přerušení]] od V/V zařízení.
 
Procesor umožňuje použití až 8 rutin [[obsluha přerušení|obsluhy přerušení]] od V/V zařízení.
Procesor potřebuje ke svému běhu ještě dva pomocné obvody - generátor hodin Intel 8224 a řadič sběrnice Intel 8228.
 
Procesor potřebujenení keúplně svémumonolitický, běhuk ještějeho činnosti jsou nutné dva pomocné obvody - generátor hodin Intel 8224 a řadič sběrnice Intel 8228. Pro vytvoření mikropočítače je potřeba celá sada nejméně 6 obvodů.
 
=== Všeobecné registry ===
Většina aritmetických a logických instrukcí mikroprocesoru 8080 je jednoadresních - u binárních operací je vždy jeden operand ve střadači (akumulátoru), adresuje se pouze druhý operand. Výsledek se ukládá vždy do střadače.
 
<code>
Označení&nbsp;&nbsp;Použití<br />
</code>
 
Převážná většina instrukcí pracuje s 8bitovými daty. Několik málo instrukcí pracuje šestnáctibitovými daty uloženými ve dvojicích registrů
Registry BC, DE, HL se využívají buď jako 8bitové nebo jako dvojice s obsahem 2 byty.
BC, DE a HL.
 
=== Indexové a ukazatelové registry ===
<code>
SP&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Stack Pointer) ukazatel zásobníku<br />
PC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Program Counter) ukazatel prováděné instrukce<br />
</code>
 
==== Ukazatel zásobníku ====
''Zásobník'' (''stack'') slouží k ukládání adres pro návrat z podprogramů a přerušení. Lze jej používat i pro ukládání mezivýsledků. Na rozdíl od předchozích typů procesorů Intel může být zásobník umístěn kdekoli v paměti RAM. Vrchol zásobníku je adresován registrem SP. Zásobník roste k nižším adresám. Do zásobníku se ukládá vždy dvojice bytů. Registr SP (''stack pointer'') obsahuje adresu poslední uložené položky. Při ukládání na zásobník (instrukce PUSH), se před uložením každého z dvojice bytů SP dekrementuje - zmenšuje o 1. Naopak při čtení ze zásobníku (instrukce POP) je po přečtení každého ze dvojice bytů ukazatel inkrementován - zvýšen o 1.
''Zásobník'' (''stack'') slouží k ukládání výsledků a mezivýsledků operací do souvislého bloku v paměti [[RAM]].
Registr SP (''stack pointer'') uchovává adresu aktuálního místa přístupného pro čtení zásobníku. Obsah registru může být libovolně předvolen.
Než je Byte vložen (instrukce PUSH - zápis do zásobníku), je ukazatel dekrementován - snížen o 1.
Při vyjmutí Bytu (instrukce POP - čtení ze zásobníku) je ukazatel inkrementován - zvýšen o 1.
 
==== Programový čítač ====
Registr PC uchováváobsahuje adresu uloženídalší programové instrukce, vkterá pamětise amá provést. Po přečtení každého bytu instrukce je automaticky inkrementován (zvýšen o 1) při každém výběru instrukce.
 
=== Pomocné registry ===
W, Z - jsou nepřístupné programátorovi, využívají se pro vnitřní potřebu [[CPU]] při vykonávání instrukcí.
 
<!-- ZAKOMENTOVANO, NEJAK TO NEDAVA SMYSL
=== Pole registrů ===
Obsahuje paměť [[RAM]] ve formě 6-ti ,16-ti bitových registrů.
-->
 
{{Procesory_od_Intelu}}
Anonymní uživatel