Pískovna na cvičišti: Porovnání verzí

[[File:Piskovna na cvicisti (5).JPG|thumb|left|Tůně]]
[[File:Piskovna na cvicisti (6).JPG|thumb|Hnízdiště břehulí říčních v pískovcové stěně]]
Oblast se nachází na horninovém podloží, které je tvořené převážně [[biotit]]ickými, [[silimanit]]o-biotitickými a [[cordierit]]o-biotitickými [[pararula]]mi [[mnoldanubikum|moldnubickéhomoldanubického]] stáří, které bylo následně překryto štěrkovými [[písek (materiál)|písky]] [[řeka|fluviálního]] původu. Těžba písku byla ukončena přibližně v hloubce [[hladina podzemní vody|hladiny podzemní vody]], což mělo za následek vznik mělkých tůní s periodickým kolísáním [[hladina|hladiny]].<ref name="urad"/>
 
V roce [[2006]] až [[2007]] došlo k umělým zásahům do oblasti, které měly za následek obnažení stěn pískovny, aby mohly lépe sloužit jako hnízdiště některých vzácných druhů ptáků a současně byly prohloubeny dvě hlavní tůně. Proběhlo i kácení náletových dřevin, které mělo pozitivní vliv na teplomilná společenstva, jelikož došlo k proslunění tůní. S prořezáváním se počítá i do budoucna.<ref name="urad"/>
Anonymní uživatel