Ježíš Kristus: Porovnání verzí

Přidáno 33 bajtů ,  před 10 lety
(původ jména Ježíše)
 
Ježíšovo učení navazuje na židovské tradice, které se snaží, v návaznosti na prorockou tradici, obnovit. Ježíš hlásá dobrou zvěst (εὐαγγέλιον ''euangelion'', evangelium) o odpuštění hříchů ( jež bylo předzvětší [[vykoupení]] skrze Ježíšovu smrt), brzkém příchodu božího království. Vyzývá k pokání, obrácení a změně smýšlení. Hlásá osvobození od jha formálních a rituálních náboženských požadavků, aby podpořil jejich autentičnost, plnost a neokázalost v lásce k Bohu a k bližnímu. Ježíšova kritika není politická, nýbrž náboženská. Ježíš nadřazuje [[etika|etických]] principy sounáležitosti a milosrdenství k bližním nad náboženskou, [[etnie|etnickou]], rodinnou či [[genderovou]] příslušností i nad servilitou vůči Bohu. Podporuje pokorné, upřímné, statečné, spravedlivé, utiskované, nemocné atd., a přitom hrozí pyšným, pokrytcům, lidem parazitujícím na náboženství k vlastnímu prospěchu. Klade důraz na milosrdenství, odpuštění, láska k nepřátelům, sebekritičnost, ukazuje smysl sebezáporu, utrpení a snášení obtíží.
Jeho následovníci očekávaliočekávají, že přinese spásu [[Židé|Židům]] i ostatním národům.
 
Ježíšovo sebepojetí neníje z evangelií jednoznačnějednoznačné. zřejmé,Mnozí cožovšem senečetli promítáa tápali. Tento nedostatek se ipromítal v teologických sporech raného křesťanství.
{{pahýl část}}
 
Neregistrovaný uživatel