Vnitrozemská vodní cesta: Porovnání verzí

Odebráno 43 bajtů ,  před 10 lety
m
robot odebral: de:Wasserstraße; kosmetické úpravy
m (→‎Provoz na vodní cestě: vnitřní odkazy, detaily)
m (robot odebral: de:Wasserstraße; kosmetické úpravy)
* opevnění [[břeh]]ů, [[plavební most]]y, [[plavební tunel]]y a lodní [[propusť|propustě]]
* pobřežní obslužné cesty vodního toku
* [[plavební znak]]y na hladině, na březích, na mostech a na jiných objektech a zařízeních, která křižují vodní cesty a [[kilometráž vodní cesty]]
* uzavírací objekty na plavebních kanálech, zařízení pro regulaci stavu vody, nádrže pro nalepšování průtoků na vodní cestě, vodočty a výstražná zařízení
* [[jez]]y a ostatní vzdouvací zařízení
* [[plavební komora|plavební komory]], lodní zdvihadla (svislá nebo šikmá) včetně rejd a úsporných komor, příp. jiná speciální plavební zařízení pro řízení plavby a její bezpečnost
* vodní části, břehové úpravy, nábřežní zdi a vyvazovací zařízení [[přístav]]ů
* vyvazovací a vodící zařízení (kotevní bóje, dalby, záchytné kůly, dopravní majáky, svodidla a odrazné trámy),
* pohyblivé můstky a ostatní zařízení [[přístaviště|přístavišť]]
* zařízení k vybírání plavebních poplatků
== Dělení vodních cest v Česku ==
Podle významu a způsobu užívání a správy se vnitrozemské vodní toky dělí v České republice na různé kategorie:
* sledované vodní cesty (stavby na nich lze zřizovat jen se souhlasem plavebního úřadu)
** vodní cesty dopravně významné (za rozvoj a modernizaci odpovídá ministerstvo dopravy, zákon stanoví jejich seznam a vyhláška stanoví jejich rozdělení do tříd a další parametry)
*** vodní cesty využívané
*** vodní cesty využitelné
** vodní cesty účelové (na nich je provozována pouze rekreační plavba a vodní doprava místního významu a jejich seznam určuje vyhláška ministerstva dopravy)
* ostatní vodní cesty
 
== Třídy ==
V současné době český Zákon o vnitrozemské plavbě nestanoví výslovně právo obecného bezplatného užívání vodních cest, ale vzhledem k historické tradici bývá v tomto smyslu vykládán. Vodní zákon (254/2001 Sb.) v § 7 stanoví, že k použití povrchových vod k plavbě není třeba povolení vodoprávního úřadu. Vodní zákon rovněž stanoví některá obecná omezení plavby. Povrchové vody lze užívat k plavbě jen tak, aby při tom nedošlo k ohrožení zájmů rekreace, jakosti vod a [[vodní ekosystém|vodních ekosystémů]], bezpečnosti osob a vodních děl; rozsah a podmínky užívání povrchových vod k plavbě stanoví [[Ministerstvo dopravy]] v dohodě s [[Ministerstvo životního prostředí|Ministerstvem životního prostředí]] ve spolupráci s [[Ministerstvo zemědělství|Ministerstvem zemědělství]] vyhláškou.
 
Na dopravně významné vodní cestě může plavební úřad (jímž je [[Státní plavební správa]]) dočasně omezit nebo zastavit provoz, je-li narušena provozuschopnost. [[Říční informační služby]] („RIS“) jsou bezplatně a nepřetržitě zpřístupněný [[informační systém veřejné správy]], obsahující soubor informací vztahujících se k podpoře řízení provozu a dopravy ve vnitrozemské plavbě na vymezených vodních cestách.
 
Na vodní cestě smí být provozováno pouze takové [[plavidlo]], které splňuje podmínky stanovené zákonem. Účastník provozu na vodní cestě je povinen dodržovat pravidla provozu na vodní cestě ([[Řád plavební bezpečnosti]]). Provozovatelé plavidel jsou povinni přizpůsobit provoz plavidla na všech typech vodních cest povaze a stavu vodní cesty.
 
== Externí odkazy ==
* Zákon o vnitrozemské plavbě, 114/1995 Sb.
* Vyhláška o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, 222/1995 Sb.
* Vyhláška o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě, 241/2002 Sb.
 
[[Kategorie:Vodní doprava]]
[[Kategorie:Vodní dopravní stavby]]
 
[[de:Wasserstraße]]
[[fr:Réseau des voies navigables]]
[[pl:Śródlądowe drogi wodne]]
1 167 607

editací