Změna systému přidělování mandátů do PS PČR v roce 2000: Porovnání verzí