Hospodářské dějiny Československa: Porovnání verzí

čs.měnová reforma 1945
(čs.měnová reforma 1945)
Majetek nepřátel a zrádců podléhal národní správě, kterou vykonávali buď jednotlivci (řemeslné dílny, obchody, zemědělské usedlosti), nebo kolektivní orgány (větší podniky).
Národní správy se zřizovaly i v akciových společnostech, v jejichž vedení zasedali občané nepřátelských států nebo zrádci. Protože tomu tak bylo ve většině velkých podniků, byly již několik měsíců před vydáním znárodňovacích dekretů radikálně oslabeny pozice velkoburžoazie a rozbity monopolní organizace. Jen v průmyslu podléhalo koncem srpna 1945 národní správě 9045 závodů s 923 000 zaměstnanci. Ne všechny národní správy však měly represivní charakter. Vznikaly také tam, kde byl chod podniků ohrožen nepřítomností majitelů před jejich návratem z emigrace, z koncentračních táborů apod.
Velká část majetku pod národní správou byla v říjnu 1945 zkonfiskována (vyvlastněna bez náhrady ve prospěch státu) a [[28]].[[říjen|října]] [[1945]], kdy bylo [[znárodnění]] vyhlášeno, se historicky slavil za ČSSR jako Den znárodnění.
 
===[[Benešovy dekrety]] a jejich hospodářské důsledky===
Hrozbou dnešní diskuse o zrušení těchle Dekretů je, že se vyvine v Evropské Unii právní precedens na majetkový převrat a chaos otevřením retroaktivity k vlastnickým právům z dob druhé i první svétové války v celé Evropě.
 
=== [[Československá měnová reforma (1945)]] ===
K [[1]]. [[listopad|listopadu]] [[1945]] proběhla nová měnová reforma, měla za úkol snížit objem peněz v oběhu a znovu zavést československou korunu.
Do té doby bylo oběživo používané na území obnovené ČSR velmi pestré. V Čechách, na Moravě a ve Slezsku se používaly protektorátní koruny a v omezené míře i německá marka, na Slovensku slovenská koruna, na území dříve obsazeném Maďary se používalo pengő. Vojáci sovětské armády platili korunovými poukázkami z roku 1944 a americká armáda platila spojeneckými markovými poukázkami. Ihned po odvobození začalo obvyvatelstvo (nejprve spontánně) na osvobozeném území také opět platit prvorepublikovými bankovkami a mincemi, tato skutečnost byla později 25. srpna 1945 legalizována. Do oběhu na Slovensku byla v létě 1945 uvedena i bankovka v hodnotě 2000 Kčs, její oběh byl však omezen pouze na území Slovenska.
Všechny peníze byly vyměněny v poměru 1 : 1 za československé státovky vytištěné v Anglii. Každý si mohl vyměnit 500 Kčs. Vyšší sumy bylo možné uložit na vázaných účtech, nebylo je však možné vybírat.
===Dvouletý plán obnovy [[1947]] - [[1948]] ===
 
241

editací