Orientace na lidském těle: Porovnání verzí

m (doplněna dvě slova)
* '''roviny sagitální''' - sagitální neboli šípová rovina (latinsky sagitta = šíp) je každá rovina rovnoběžná s rovinou mediánní
* '''roviny frontální''' - svislé roviny probíhající pravolevě tělem, rovnoběžně s obličejem, tedy kolmo na roviny sagitální.
* '''roviny transverzální''' - procházejí vždy (při jakékoliv poloze těla) kolmo k podélné ose dané části těla. V základní anatomické poloze jsou u člověka orientovány horizontálně, kolmo na roviny sagiálnísagitální i frontální.
 
== Základní směry ==