Nekalá soutěž: Porovnání verzí

Přidáno 115 bajtů ,  před 9 lety
+gen. klauzule; linky
(+gen. klauzule; linky)
'''Nekalá soutěž''' je podle § 44 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku jednání v [[Hospodářská soutěž|hospodářské soutěži]], které je v rozporu s [[Dobré mravy (právo)|dobrými mravy soutěže]] soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům.
Tyto podmínky – označované jako [[Generální klauzule (nekalá soutěž)|generální klauzule]] – musí být splněny kumulativně. V případě, kdy nedojde ke splnění všech výše uvedených podmínek, nebude dané jednání za nekalou soutěž považováno.
Zákon odkazuje na dobré mravy soutěže, nikoli na dobré mravy podle § 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.
Zákon uvádí, že postačuje, že jednání je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Pokud je jednání takto způsobilé, nemusí újmu způsobit výše vymezeným subjektům, postačí, že ke způsobení újmy může dojít.
 
# [[Klamavá reklama]] – šíření údajů o výrobcích nebo podniku, které vyvolává klamavou představu
# [[Klamavé označení zboží a služeb]] – vyvolává mylnou představu, že věc pochází z jiného státu, oblasti nebo určitého výrobce
# [[Vyvolání nebezpečí záměny]] – napodobování cizích výrobků, užití názvu nebo loga jiného soutěžitele
# [[Srovnávací reklama]] – je výjimečně povolena, pokud srovnává stejné výrobky a změřitelné a prokazatelné údaje
# [[Parazitování]] na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele
# [[Ohrožování zdraví a životního prostředí]] – soutěžitel získává výhodu díky nedodržování norem na ochranu zdraví a životního prostředí
# Porušování [[obchodní tajemství|obchodního tajemství]]
# [[Podplácení]]
 
Obchodní zákoník tyto skutkové podstaty nekalé soutěže vymezuje jako demonstrativní. Jednání, které nespadá mezi skutkové podstaty podle § 44 odst. 2 může být rovněž nekalou soutěží v případě, že jednání splňuje předpoklady podle § 44 odst. 1.