Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Porovnání verzí

link fix
(+link na oficiální web úřadu)
(link fix)
'''Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví''' zkráceně '''ÚNMZ''' je úřad, který zabezpečuje úkoly vyplývající z usnesení vlády č. 631 ze dne 9. listopadu 1994, o zajištění procesu [[politická integrace|integrace]] [[Česko|ČR]] do [[Evropská unie|EU]] včetně harmonizace právního řádu s EU a sbližování technický předpisů a norem z EU.
*řídí a zabezpečuje státní metrologii podle [[zákon o metrologii|zákona o metrologii]],
*autorizuje organizace k výkonům v oblasti státní metrologie a k úřednímu měření,
581

editací