Nostrifikace: Porovnání verzí

Přidáno 2 667 bajtů ,  před 11 lety
doplneny pravni aspekty a postup ziskani nostrifikace
m (Přidána kategorie Akademické tituly)
(doplneny pravni aspekty a postup ziskani nostrifikace)
 
Původ slova je v [[latina|latinském]] ''nostrum'' = naše. Nostrifikace se provádí dle vyhlášky č. 385/1991 Sb., o uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami, ve znění vyhlášky č. 332/1998 Sb. a vyhlášky ministerstva školství České socialistické republiky č. 95/1982 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky nostrifikace diplomů a jiných dokladů o vysokoškolském studiu vydaných zahraničními vysokými školami a postup při ní).
 
Pro získání nostrifikace je nutno podat žádost o nostrifikaci odboru školství krajského úřadu příslušného podle místa vašeho pobytu v České republice, doložit legalizované závěrečné vysvědčení a doložit rozsah a obsah absolvovaného studia (učebního plánu).
Odbor školství krajského úřadu nostrifikuje pouze doklad o ukončeném stupni vzdělání získaném v zahraniční škole, pokud studium svým obsahem a rozsahem odpovídá studiu na základní škole, střední škole nebo vyšší odborné škole s obdobným rámcovým vzdělávacím programem v České republice. V případě, že se obsah a rozsah vzdělání v zahraniční škole odlišuje zčásti, nařídí krajský úřad nostrifikační zkoušku, kterou ověřuje, zda znalosti a dovednosti žadatele odpovídají cílům a obsahu vzdělávání podle příslušného rámcového vzdělávacího programu v České republice. Součástí nostrifikační zkoušky může být i praktická zkouška. Žadatel, který není státním občanem České republiky, nekoná nostrifikační zkoušku z předmětu český jazyk a literatura.
 
Podmínkou pro přijetí žádosti je předložení:
 
* osobního průkazu (+ doklad o bydlišti),
* originál a úředně ověřenoé kopie závěrečného vysvědčení (diplomu),
* doložení rozsahu a obsahu oboru, v němž bylo dosažené vzdělání získáno (tzv. učební plán, tj. seznam vyučovaných předmětů s počtem hodin).
 
Doklady musí být [[Legalizace|legalizovány]], tj. pravost podpisů a otisků razítek a skutečnost, že je škola zřízena a uznána na území státu, kde bylo zahraniční vysvědčení vydáno, musí být ověřena ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo zahraniční škola a dále příslušným zastupitelským úřadem České republiky (pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak).
Všechny předkládané doklady musí být přeloženy do českého jazyka úředním překladatelem.
 
Lhůta pro vyřízení žádosti se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád - 30 dní po předložení všech potřebných dokladů popř. po vykonání nostrifikačních zkoušek, ve složitějších případech lze lhůtu prodloužit.
V případě kladného vyřízení žádosti je účtován správní poplatek, který činí 200 Kč.(rok 2010)
 
Po sjednocení českých a evropských právních předpisů v oblasti vysokých škol potřeba nostrifikace vzdělání dosaženého v zemích Evropské unie odpadne.
== Externí odkazy ==
 
* 500/2004 Sb. správní řád [http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/_mc/709-19005-707-694/_s.155/701?l=500/2004]
* 12/2005 Sb. uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení zahraničních škol [http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/_mc/709-19005-707-694/_s.155/701?l=12/2005]
* http://netra.ktf.cuni.cz/senat/texty0304/zapis031121.pdf
* http://www.studium.zcu.cz/nostrifikace/nostrifikace.html
Neregistrovaný uživatel