Mezinárodní mineralogická asociace: Porovnání verzí

→‎Komise a pracovní skupiny: bližší popis dvou komisí
(→‎Komise a pracovní skupiny: bližší popis dvou komisí)
== Komise a pracovní skupiny ==
*'''Komise (Commissions)'''
**'''Comission on Applied Mineralogy (CAM)''' [http://www.appliedmin.org/_private/cam.htm] – Vznik iniciovala kolem roku 1979 Mezinárodní rada pro aplikovanou mineralogii ('''International Council for Applied Mineralogy''' – '''ICAM'''). Posláním IMA-CAM je koordinace a řízení konferencí, seminářů a dalších setkání věnovaných alikované mineralogii, zaměřených zejména na zpracování minerálů, vývoj a aplikaci nových materiálů, analytické techniky, nanotechnologie a další. Výkonný výbor se skládá z předsedy, místopředsedy a tajemníka. Dále má komise 4 podvýbory: '''Sub-commission on Mineralogy Applied to Building Materials''' ('''CAM-MABM''' – pro stavební materiály), '''Sub-commission on Cultural Heritage and Archaeological Materials''' ('''CAM-CHAM''' – pro kulturní dědictví a archeologii), '''Sub-commission on Advanced Ceramics and Glasses''' ('''CAM-ACG''' – pro kramiku a sklo) a '''Sub-commission on Geometallurgy''' (hutnictví).
**Applied Mineralogy (CAM)
**'''Mineral Growth and Interface Processes (CMGIP)'''
**'''Comission on New Minerals, Nomenclature & Classification (CNMNC)''' [http://pubsites.uws.edu.au/ima-cnmnc/] – Vznikla v roce 2006 sloučením '''Commission on New Minerals and Mineral Names''' (CNMMN – Komise pro nové minerály a názvy minerálů) a '''Commission on Classification of Minerals''' (CCM – Komise pro klasifikaci minerálů). Hlavním posláním komise je zajistit, aby proběhly příslušné procedury před ohlášením nového minerálu, před jeho reklasifikací nebo změnou názvu. Koordinuje také postupy před zařazením minerálu do systému minerálů. Komise se skládá ze zástupců národních mineralogických asociací. Výkonný výbor se skládá z předsedy, dvou místopředsedů a tajemníka.
**New Minerals, Nomenclature & Classification (CNMNC) [http://pubsites.uws.edu.au/ima-cnmnc/]
**'''Physics of Minerals (CPM)'''
**'''Gem Materials (CCM)'''
**'''Museums (CM)'''
**'''Ore Mineralogy (COM)'''
*'''Pracovní skupiny (Working Groups)'''
**Inclusions in Minerals (WGIM)