Projektová dokumentace: Porovnání verzí

Odebráno 34 bajtů ,  před 9 lety
m
robot odebral: pt:Desenho arquitetônico; kosmetické úpravy
m (robot odebral: pt:Desenho arquitetônico; kosmetické úpravy)
Projektová dokumentace staveb je podřízena požadavkům výstavby, které jsou upraveny stavebním zákonem (183/2006 Sb)a navazujícími předpisy. Z těchto předpisů jsou nejdůležitější vyhlášky ministerstva pro místní rozvoj 26/2009 o obecných technických požadavcích na výstavbu, 499/2006 o dokumentaci staveb, 500/2006 o územní dokumentaci, 501/2006 o požadavcích na využití území, 503/2006 o územním řízení, 526/2006 o věcech stavebního řádu.
 
Projektová dokumentace v oblasti technického řešení vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným výše jmenovanou vyhláškou 268/2009 Sb., na území některých měst pak vyhovuje požadavkům na výstavbu dle městských vyhlášek ( 26/2001 Sb. hl. m. Prahy). Významná doporučení pro řešení technických problémů staveb přinášejí České státní normy v řadách 73, 74 a 75.
 
Protože se stavební činnost velmi výrazně dotýká širokého spektra práv dotčených osob fyzických i právnických, je pochopitelné, že je stavební proces důkladně regulován rozmanitými právními předpisy. Proto nás dosti překvapí, že pojmosloví ve stavebnictví nemá ukotvený řád. Samotný stavební zákon například definuje jednou stavební dozor coby odborníka dohlížejícího nad náležitým prováděním ohlášené stavby, kterou vede sám stavebník svépomocí, jinde však funkci stavebního dozoru chápe jako činnost orgánu státní správy, dohlížejícího nad náležitostmi vedení stavby z ohledu dodržování podmínek stavebního povolení. Daleko hlubší jsou rozdíly v chápání jednotlivých pojmů ve veřejnosti a jejich významy v právních dokumentech. Projektová dokumentace ze stavebního zákona je pouze dokumentace, která se přikládá k žádosti o stavební povolení podle § 109 nebo 117 stavebního zákona, nebo dokumentace která se přikládá k ohlášení stavby podle § 104 SZ. Dokumentace přikládaná k žádosti o územní rozhodnutí, není ve stavebním zákoně ani souvisejících vyhláškách nikde jako projektová dokumentace nazývána. O dalších stupních projektové dokumentace s výjimkou územně plánovací dokumentace se stavební právo nevyjadřuje. Naše stavební právo nezná veřejností často užívaný pojem rekonstrukce, studie,prováděcí projekt atd.
Rozlišujeme několik fází rozpracovanosti projektové dokumentace, z nichž části pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizaci obvykle označujeme za stupně PD:
 
''' Předprojektová příprava '''
* - Investiční záměr - souhrn požadavků s námětovým řešením umístění do lokality, předběžné odhady bilancí potřeb a spotřeb, odhady nákladů, typy pro výběr staveniště. Objednavatelem je investor.
* '''STS''' nebo '''PPR''' - Studie stavby nebo přípravné práce - prověření konkrétního staveniště, vhodnost lokality, vlastnosti veřejných zdrojů, limity území. Studie ve variantách - vyhledání optimálního vzhledu stavby / trasy dopravní stavby/ technického řešení. Objednavatelem je investor.
* '''DÚR''' - Dokumentace pro [[územní rozhodnutí]] - na jejím základě bude povoleno umístění stavby, vypracovává se v náležitostech stanovených přílohou č. 4 vyhlášky 503/2006 Sb. Objednavatelem je investor.
''' Projekt '''
* '''DSP''' - [[Dokumentace pro stavební povolení]] - na jejím základě bude vydáno povolení ke stavbě, vypracovává se v náležitostech stanovených přílohou č. 1 vyhlášky 499/2006 Sb. Objednavatelem je investor. '''DOS''' - Dokumentace pro ohlášení stavby v případě, že není nutné [[stavební povolení]], je dle požadavku vyhlášky 499/2006 Sb. obsahově identická s dokumentací pro stavební povolení
* '''DZS''' nebo '''ZDS''' nebo-li '''TD''' - Dokumentace pro zadání stavby nebo-li Tendrová dokumentace (také '''DVZ''' - dokumentace pro výběr zhotovitele) - podklad pro [[výběrové řízení]] a stanovení ceny - sestavení tendrové/zadávací dokumentace. Objednavatelem je investor.
* '''DPS''' - Dokumentace pro provedení stavby - podklad pro provedení (realizaci) stavby, univerzální dokumentace bez ohledu na budoucího vybraného dodavatele. Objednavatelem je investor.
* '''RDS''' - Realizační dokumentace stavby - podklad pro provedení (realizaci) stavby upravena pro dodavatele stavby, dle jeho řešení, technologie a zpracování. Objednavatelem je investor nebo dodavatel.
[[ja:図面]]
[[nl:Bouwtekening]]
[[pt:Desenho arquitetônico]]
[[simple:Plans (drawings)]]
1 091 412

editací