Statistická fyzika: Porovnání verzí

Odebráno 8 bajtů ,  před 10 lety
m
odstavce
m (odstavce)
'''Statistická fyzika''' je jednou z centrálních oblastí [[teoretická fyzika|teoretické fyziky]]. V tradičnějším pojetí se zabývá zkoumáním vlastností [[makroskopický|makroskopických]] systémů či soustav, přičemž bere v úvahu [[mikroskopický|mikroskopickou]] strukturu těchto systémů. Obecněji statistická fyzika uvádí do vztahu dvě úrovně popisu fyzikální reality - a to úroveň makroskopickou a mikroskopickou.
Zakladateli byli [[Ludwig Boltzmann]] a [[Josiah Willard Gibbs]].
 
 
 
== Příklad ==
Například při studiu systému, která se skládá z velkého počtu mikročástic, nejsme schopni řešit soustavu [[pohybová rovnice|pohybových rovnic]] pro všechny [[částice]], ani zadat příslušné počáteční či okrajové podmínky. Jde tedy o problém s neúplnou (či parciální) informací, u kterého jsme namísto detailní mikroskopické informace o systému odkázáni na neúplný (makroskopický) popis daného systému. Proto statistická fyzika používá popis pomocí [[teorie pravděpodobnosti]], či (tradičněji, avšak méně přesně i obecně řečeno) [[matematická statistika|matematické statistiky]] .
 
 
Statistickou fyziku lze přitom uplatnit ze dvou opačných a stejně užitečných hledisek: Můžeme zadat (postulovat) makroskopické vlastnosti daného fyzikálního (mikro)systému a studovat otázku, jaké jsou pravděpodobnosti jednotlivých stavů mikrosystému při zadaném neúplném popisu. Anebo obráceně - můžeme zadat (postulovat) pravděpodobnosti jednotlivých mikroskopických stavů systému a studovat otázku, jaké makroskopické vztahy jsou se zadaným mikroskopickým popisem slučitelné. Obě uvedená hlediska jsou důležitá pro hlubší pochopení mnoha dalších oblastí fyziky - zejména [[termodynamika|termodynamiky]] a [[kvantová mechanika|kvantové mechaniky]].
 
 
Protože u reálných (nejen fyzikálních) systémů jsme téměř bez výjimky odkázáni jen na makroskopickou úroveň popisu a [[neúplná informace|neúplnou informaci]], je zřejmé, že základní schéma statistické fyziky je mimořádně obecné a není nikterak omezeno na oblast fyzikálních soustav složených z mnoha částic. Bylo proto již velmi úspěšně použito i v mnoha oblastech mimo fyziku - například v teorii optimalizace, při studiu ekologických i sociálních systémů, v ekonomice, evoluční teorii a genomice, kosmologii, atp.
 
 
 
== Entropie ==
* [[Metoda maximální entropie]]
* [[Edwin Thompson Jaynes]]
 
 
 
[[Kategorie:Fyzika]]