Záření beta: Porovnání verzí

Odebráno 5 356 bajtů ,  před 10 lety
 
Jednomu typu přeměny beta podléhá [[bismut]] <sup>212</sup>Bi. Při ní se v jádře [[atom]]u přemění [[neutron]] na [[proton]], [[elektron]] a [[antineutrino]]. Proton zůstane v jádře a elektron s [[antineutrino|antineutrinem]] jádro opustí. Pohybující se elektron se stal beta zářením. Nové jádro má o jeden proton více. Beta rozpadem bismutu takto vzniká [[polonium]] <sup>212</sup>Po.
 
== Vznik ==
[[Radioaktivní přeměna]] beta je taková přeměna, při které se nemění [[nukleonové číslo]] A jádra. Jejím prostřenictvím může jádro s nadbytkem neutronů změnit poměr Z/A, a tak dosáhnout větší stability. Základním rysem všech beta přeměn je emise elektronového [[neutrino|neutrina]] ([[antineutrino|antineutrina]]) a uvolnění energie odpovídající hmotnostnímu úbytku systému.
 
=== Přeměna Beta minus ===
Je emitován [[elektron]].
---------------------------------
Obecný předpis
: <math>{}^{A}_{Z} \mathrm {X} \to {}^{A}_{Z+1} \mathrm {Y} + \mathrm{e}^{-} \mathrm + \overline{\nu}_e</math>.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příklad:
: <math>{}^{234}_{91} \mathrm {Pa} \to {}^{234}_{92} \mathrm {U} + {}^{0}_{-1} \mathrm {e} \mathrm + \overline{\nu}_e</math>.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Účast elektronu (pozitronu) při jaderných přeměnách poukazuje na skutečnost, že nukleony nejsou fundamentální částicemi. Při přeměně beta mínus se totiž uvnitř jádra mění neutron takto:
: <math>{}^{1}_{0} \mathrm {n} \to {}^{1}_{1} \mathrm {p} + \mathrm{e}^{-} + \overline{\nu}_e</math>----dsghsfdgutzgbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************------------------------------------------*-*-*--**-*--*-**-*-*-*-*-*-----------------------------------*---*--*-*-**--**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*****************************************************************************************---------------------------------------------------------*************************************************************************************************-------------------------------------------------------**************************************************************************************************---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*********************************************************************************************************************************************************
 
Podmínka přeměny (zdroj: UK přednáška):
: m (<math>{}^{A}_{Z} \mathrm {X})</math> > m(<math>{}^{A}_{Z+1} \mathrm {Y}</math>)
__________
 
=== Záchyt elektronu jádrem ===
{{upravit - část}}
Jádro pohltí jeden z elektronů z vnitřních slupek svého obalu a jaderný proton se mění na neutron za současné emise neutrina.
 
Podle obecné rovnice reakce probíhá takto:
 
: <sup>0</sup><sub>-1</sub>e + <sup>1</sup><sub>1</sub>p ⇒ <sup>1</sup><sub>0</sub>n
 
a jádro podléhá přeměně, kterou lze obecně vyjádřit rovnicí:
 
: <sup>A</sup><sub>Z</sub>X + <sup>0</sup><sub>-1</sub>e ⇒ <sup>A</sup><sub>Z-1</sub>Y'''
 
[[Elektronový obal]] je po tomto ději v [[excitovaný stav|excitovaném (základním) stavu]]; místo po zachyceném elektronu nezůstane prázdné, nýbrž je zaplněno elektronem z některého z vyšších [[atomový orbital|atomových orbitalů]]. Současně dojde k emisi kvanta elektromagnetického záření, tj. [[foton]]u.
 
Podmínka přeměny (zdroj: UK přednáška):
: m (<math>{}^{A}_{Z} \mathrm {X})</math> > m (<math>{}^{A}_{Z-1} \mathrm {Y}</math>) + 2.<math>\mathrm {m}_{e}</math> ⇒ m (<math>{}^{A}_{Z} \mathrm {X})</math> > m (<math>{}^{A}_{Z-1} \mathrm {Y}</math>) + <math>{E}_{ny} {/} {c}^{2}</math>
 
 
== Související články ==
Neregistrovaný uživatel