Nápověda:Bezbariérová Wikipedie: Porovnání verzí

→‎Obsah: Nikdo se neozval v diskusi a mlčení znamená souhlas
(→‎Grafika a multimédia: úprava formulace)
(→‎Obsah: Nikdo se neozval v diskusi a mlčení znamená souhlas)
# '''Rozsáhlé obsahové bloky musí být rozděleny do menších výstižně nadepsaných celků.'''
#* Ve všech textech, a tedy i na Wikipedii, je samozřejmostí, že obsah stránky je členěn do jednotlivých sekcí pomocí nadpisů a ty jsou dále děleny na jednotlivé odstavce. Takové členění spolu s vhodným užíváním seznamů a jiných formátovacích prvků zvyšuje přehlednost stránky a usnadňuje přejímání obsažených informací.
#* Obrázky by měly být uvnitř sekce do které patří (za nadpisem a ze jakýmikoliv odkazy na ostatní články. Neměly by být v nadpisu.
# '''Dávejte přednost rozepsané formě před zkratkami. Nepoužívejte neobvyklé zkratky bez jejich náležitého vysvětlení nebo zkratky v neobvyklém významu.'''
#* Na Wikipedii je zvykem při prvním výskytu nějaké zkratky její význam náležitě vysvětlit (a)nebo odkázat na stránku, kde se podrobnější vysvětlení nachází. Větší srozumitelnost zajišťuje i rozepisování běžných zkratek (jako např., aj., …) Naopak velmi nevhodné je používat zkratky, které jsou známější v jiném významu a mohou tedy čtenáře mást.