Otevřít hlavní menu

Změny

Velikost nezměněna, před 9 lety
sablona Neovereno, formatovani, wikifikace
{{Neověřeno}}
Společné'''Nicejské vyznání''' je společné vyznání víry ([[krédo]]) vyznávající božství [[Ježíš Kristus|Ježíše Krista]], přijaté na [[1. nikajský koncil|1. nikajském koncilu]] ([[325]]). Je přijímáno naprostou většinou křesťanských církví. 1. konstantinopolský koncil ([[381]]) z tohoto vyznání vycházel, když formuloval své, tzv. [[Nicejsko-konstantinopolské vyznání]], které se dodnes používá jako vyznání křesťanské víry např. při liturgii.
Jeho formulace je z velké části namířena proti [[ariánství|ariánům]]. Týká se to jednak závěrečného anatematismu (vyloučení z církve), jednak důrazu na [[Ježíš Kristus|Ježíšovo]] božství a na jeho rovnost s Otcem (proslulý termín ''soupodstatný'', řecky ''[[homoúsios]]'', zde přel. jako ''jedné podstaty s'').
 
== Znění nicejského kréda ==
Věříme v jednoho Boha, vševládnoucího Otce,<br />
<pre>
Stvořitele všeho viditelného i neviditelného.
Věříme v jednoho Boha, vševládnoucího Otce,
Stvořitele všeho viditelného i neviditelného.
 
A v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího,<br />
zrozeného z Otce, to jeste z podstaty Otce,<br />
Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha,<br />
zrozeného, ne stvořeného, jedné podstaty s Otcem,<br />
skrze něhož vše vzniklo<br />
- to, co je na nebi, i to, co je na zemi -,<br />
který pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil a vtělil se,<br />
stal se člověkem, trpěl a třetího dne vstal (z mrtvých),<br />
vystoupil na nebesa a přijde soudit živé i mrtvé.
 
A v Ducha svatého.
 
Ty však, kteří říkají: „Byl (čas), kdy nebyl“<br />
a „před svým zrozením nebyl“ a že vznikl z nebytí<br />
anebo z jiné hypostaze nebo podstaty, kteří tvrdí,<br />
že Boží Syn podléhá změně nebo proměně,<br />
ty všeobecná a apoštolská církev anatematizuje.
</pre>
 
== Související články ==