Dluhopis: Porovnání verzí

Přidáno 3 174 bajtů ,  před 11 lety
Wikifizace, promazání nesmyslů, doplnění, reference, vecer budu pokračovat.
m (robot přidal: simple:Bond (finance))
(Wikifizace, promazání nesmyslů, doplnění, reference, vecer budu pokračovat.)
Na rozdíl od [[depozitní certifikát|depozitního certifikátu]] dluhopisy využívají hlavně [[právnická osoba|právnické osoby]], vzhledem k jejich obvykle vyšším [[nominální hodnota|nominálním hodnotám]]. Ta podle zákona musí být minimálně 1 000 Kč, ale často bývá například 1 000 000 Kč.
 
== Rozdělení dluhopisů podle emitenta ==
Dluhopisy lze dělit podle několika kritérií, nejčastěji jsou dluhopisy děleny podle rizika, [[emitent]]a, doby splatnosti a podle způsobu [[úrok|úročení]]. Mimo tyto skupiny lze v literatuře najít celou řadu dalších dělení např. podle podoby.
Státní – emitentem je stát, v případě České republiky se jedná o Ministerstvo financí ČR. Emisi zajišťuje Česká národní banka tzv. holandskou [[aukce|aukcí]].ČNB se také stará o vyplácení úroků. Státy, které jsou vnímány jako rizikovější musí přilákat investory tím, že platí vyšší úrok kvůli [[riziko|rizikové přirážce]].
 
=== Podle emitenta ===
Municipální – emitentem je územní samosprávný celek. Příklad může být pražský dluhopis splatný v roce 2011, který byl vydaný s nominálním [[výnos]]em 6,85 procent. V Česku je podmínkou emitování dluhopisu souhlas Ministerstva financí ČR. Obecně ve světě existují dva typy těchto dluhopisů:
Rozdělení na dluhopisy podle emitenta spočívá v dělení podle toho kdo a za jaké situace tyto dluhopisy vydal. Význam tohoto dělení spočívá v určení [[riziko|rizika]], podle důvěryhodnosti emitenta. Velké riziko sebou nese větší [[výnos]], ale je spojen s nízkou [[likvidita|likviditou]]. Samozřejmě i při tomto dělení je třeba zvažovat další faktory, neboť důvěryhodnost se může s [[čas]]em měnit.
*zajištěný daněmi, tedy úrok je splácen z vybraných daní.
*zajištěný konkrétním projektem, tedy kupón se vyplácí z určitých projektů. Tím může být například mýtné na dálnici či poplatky ze sportovních akcí
 
#'''Státní dluhopisy''' – emitentem je stát, v případě [[Česká republika|České republiky]] se jedná o [[Ministerstvo financí ČR]]. Emisi zajišťuje [[Česká národní banka]] tzv. holandskou [[aukce|aukcí]]. ČNB se také stará o vyplácení úroků[[úrok]]ů. Obecně platí, že státní dluhopisy mají nízkou míru rizika, proto jsou mezi [[investor]]y populární. Státy, které jsou vnímány jako rizikovější musí přilákat investory tím, že platí vyšší úrok kvůli [[riziko|rizikové přirážce]]. Získané peníze stát nejčastěji vkládá do [[infrastruktura|infrastruktury]] nebo ke snížení [[státní deficit|státního deficitu]].
Korporátní dluhopisy – vydávají je společnosti, finanční i nefinanční, k získání kapitálu na provoz činnosti.
#'''Komunální dluhopisy''' (Municipální) – emitentem je územní [[samosprávný celek]]. V [[Česká republika|České republice]] je podmínkou emitování tohoto typu dluhopisu souhlas Ministerstva financí ČR. Takovéto dluhopisy jsou zajištěny buď [[daně]]mi což znamená, že [[úrok]] je splácen z vybraných daní, anebo konkrétním projektem, tedy kupón se vyplácí z určitých projektů jako je [[mýtné]] na [[dálnice|dálnici]] či poplatky ze [[sport]]ovních akcí.
#'''Korporátní dluhopisy''' (podnikové) - jedná se o dluhopisy, jejichž emitentem je nějaká [[firma]], cílem takové emise je získání kapitálu k nějaké činnosti od modernizace přes rozšíření až po odvrácení [[bankrot]]u. Korporátní dluhopisy mají různou míru rizikovosti od čehož se odvíjí velikost úroků.
#'''Bankovní dluhopisy''' emitentem je peněžní ústav, tento typ dluhopisů je někdy považován za součást korporátních dluhopisů<ref>[http://www.finance.cz/kapitalovy-trh/informace/dluhopisy/emitenti/ Emitenti dluhopisů na Finance.cz]</ref> se specifickými právními i finančními možnostmi (např. [[banka]] může být distributor)
#'''Pokladniční poukázky''' jsou krátkodobé dluhopisy jejichž emitentem je [[stát]]em anebo orgány a instituce [[veřejná správa|veřejné správy]], popř. bankovní domy <ref>[http://www.penize.cz/16910-obligace-pokladnicni-poukazky-strips-nekousou Článek na peníze.cz]</ref>. Tento typ dluhopisů slouží ke krátkodobému pokrytí přechodného nedostatku peněz.<ref>[http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/pokladnicni-poukazky Slovník cizích slov]</ref> Pokladniční poukázky jsou nejméně rizikovým dluhopisem, čemuž odpovídá nízká úroková míra.
 
=== Podle doby splatnosti ===
== Typy dluhopisů ==
Dalším důležitým faktorem, který ovlivňuje úspěšnost emise je [[splatnost|doba splatnosti]]. Obecně platí, že čím dříve je dluhopis splatný, tím menší je riziko a tedy nižší [[úrok]]. Toto tvrzení platí pouze u srovnatelných typů emitentů a dluhopisů. Obecně lze uvažovat dluhopisy:
 
*krátkodobé#'''Frátkodobé dluhopisy''' – doba splatnosti je do 1jednoho roku<ref>[http://www.sagit.cz/pages/delfinheslatxt.asp?cd=149&typ=r&refresh=yes&levelid=/H/KRATKOD.HTM Vymezení pojmu na Sagit.cz]</ref>. Mezi ně patří například státní [[pokladniční poukázky]] (vydává stát), [[komerční papíry]] (emitují podniky, nejběžnější doba splatnosti je 45 dní) či [[depozitní certifikáty]] (používají bankypeněžní domy).
Podle [[doba splatnosti|doby splatnosti]] se dluhopisy dělí na
#'''Střednědobé dluhopisy''' – doba splatnosti je od jednoho [[rok]]u do deseti let
*krátkodobé – doba splatnosti je do 1 roku. Mezi ně patří například státní pokladniční poukázky (vydává stát), komerční papíry (emitují podniky, nejběžnější doba splatnosti je 45 dní) či depozitní certifikáty (používají banky).
*střednědobé#'''Dlouhodobé dluhopisy''' – doba splatnosti dluhopisu je od 1 roku donad 10deset let
 
*dlouhodobé – doba splatnosti dluhopisu je nad 10 let
=== Podle úroků ===
Dalším typickým dělením dluhopisů je dělení podle způsobu jak je nastaven přínos majiteli dluhopisu. Tento způsob bývá malými [[investor]]y velmi často považován za prioritní, pro velké investory má menší váhu, neboť není spojen s [[likvidita|likviditou]].
 
#'''Dluhopisy s pevný kupónem''' (zúročením) – kupón sjednaný při emisi se nemění po celou dobu životnosti dluhopisu. Výhodou je, že lze snadno spočítat [[zisk]], nevýhodou je jejich nerentabilnost při výkyvech [[ekonomika|ekonomiky]]. U velkých emitentů ([[USA]]) to může způsobit zájem např. na [[inflace|inflaci]], kdy dochází k jejímu vývozu, především do [[rozvojové země|rozvojových zemí]].
*dluhopisy#'''Dluhopisy s proměnlivým (varibabilním)variabilním zúročenímkupónem''' (kupónemproměnlivým zúročením) – poprvé byly emitovány v 70. letech [[20. století]] a jejich kupón je závislý na referenční sazbě, často jde o mezibankovní sazbu typu [[PRIBOR]], [[LIBOR]], [[EURIBOR]]. K referenční sazbě je přičítána přirážka v určité výši kompenzující vyšší [[riziko]] ve srovnání s mezibankovním trhem[[trh]]em.
 
Typy dluhopisů, podle toho, jaký kupón či úrokový výnos věřitelům přináší:
*dluhopisy s pevný zúročením (kupónem) – kupón sjednaný při emisi se nemění po celou dobu životnosti dluhopisu
*dluhopisy s proměnlivým (varibabilním) zúročením (kupónem) – poprvé byly emitovány v 70. letech a jejich kupón je závislý na referenční sazbě, často jde o mezibankovní sazbu typu PRIBOR, LIBOR, EURIBOR. K referenční sazbě je přičítána přirážka v určité výši kompenzující vyšší [[riziko]] ve srovnání s mezibankovním trhem.
*dluhopisy s nulovým zúročením (kupónem) – během životnosti těchto dluhopisů nejsou vypláceny žádné kupónové platby. Výnosu dosahují věřitelé tím, že cenný papír nakupují s diskontem, tedy pod nominální hodnotou, kterou musí dlužník splácet.
*Indexované dluhopisy – jsou instrumenty, jejichž kupónové platby jsou vázány na vývoj indexů mezd, cen, zlata, ropy či jiných komodit. Známé jsou americké státní dluhopisy TIPS (Treasury Inflation-Protected Securities). Jejich kupón je fixní, ale modifikovaný podle aktuálního růstu cenové hladiny. Zajímavostí je že, při první emisi v roce 1997 se nazývali Treasury Inflation-Targeted Securities, ale po protestech náboženských organizací z důvodu nevhodnému akronymu byly přejmenovány na TIPS