Wikipedie:WikiProjekt Licence souborů: Porovnání verzí

m
 
;Obrázek jsem nahrál z webové stránky
:Je všeobecně rozšířeným omylem, že všechno, co je na Internetu, je možno zadarmo stáhnout, používat, šířit, kopírovat, zveřejňovat, opisovat, či dokonce po zkopírování vydávat za vlastní dílo. Tak to ale ve skutečnosti není. Autorský zákon (v ČR je to v současnosti platný zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském) svými ustanoveními chrání veškerá díla, u kterých není vysloveně stanoveno, že chráněna nejsou. Volnými díly (bez ochrany) jsou v České republice například díla úřední, kroniky obcí, státní symboly, symboly jednotek územních samospráv a podobná díla, u kterých je veřejný zájem na vyloučení. Dále mezi volná díla patří díla pořízená federálními agenturami [[USA]] ([[NASA]] a podobné), případně další díla, o nichž to stanoví zákony dané země.
 
:Držitelem autorských práv je osoba, která dílo vytvořila (autor). Autor pak má právo s dílem nakládat dle vlastní libosti a rozvněžrovněž má právo rozhodovat o jeho použití a šíření formou licenční smlouvy. Pokud není vysloveně stanoveno, že je dílo možmomožno použít, je toto dílo chráněno a jeho nahráním na Wikipedii byste porušilporušili práva autora. Jednou možností je samozřejmě vymazání této fotografie, ale to by byla jistě škoda, neboť se většinou jedná o peknýpěkný obrázek. Nejprve byje byloproto dobré kontaktovat autora fotografie a požádat ho o vyjádření a o případné povolení k použití. Obrázky tedy lze na Wikipedii použít jen v případě, že jej autor výslovně uvolní pod nějakou [[Wikipedie:Popisky licence souborů#Svobodné licence|svobodnou licencí]], nebo jde-li o [[volné dílo]]. Až v případě, že autor nepovolí použití fotografie, je bohužel nutno obrázek vymazat.
 
:Obrázky, které vyhovují některému ze zmíněných kritérií, prosím opatřete odkazem na původní stránku, kde je vidět informace o licenci, nebo v případě, že jde o volné dílo, toto v rozumné míře zdůvodněte.