Wikipedie:WikiProjekt Licence souborů: Porovnání verzí

m
 
;Obrázek jsem nahrál z webové stránky
:Je všeobecně rozšířeným omylem, že všechno, co je na Internetu je možno zadarmo stáhnout, používat, šířit, kopírovat, zveřejňovat, opisovat, či dokonce po zkopírování vydávat za vlastní dílo. Tak to ale ve skutečnosti není. Autorský zákon (v ČR je to v současnosti platný zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském) svými ustanoveními chrání veškerá díla, u kterých není vysloveně stanoveno, že chráněna nejsou. Volnými díly (bez ochrany) jsou v České republice například díla úřední, kroniky obcí, státní symboly, symboly jednotek územních samospráv a podobná díla, u kterých je veřejný zájem na vyloučení. Dále mezi volná díla patří díla pořízená federálními agenturami [[USA]] ([[NASA]] a podobné), případně další díla, o nichž to stanoví zákony dané země.
:Je rozšířeným omylem, že zveřejněním na webu se obrázek stává volně šiřiteným. Není tomu tak; i když je obrázek na webu, stále má chráněná autorská práva, a to i když na stránce žádné informace o copyrightu nejsou. Takové obrázky tedy ze na Wikipedii použít jen v případě, že jej autor výslovně uvolní pod nějakou [[Wikipedie:Popisky licence souborů#Svobodné licence|svobodnou licencí]], nebo jde-li o [[volné dílo]]. Volná díla jsou v našich podmínkách typicky díla, jejichž autor zemřel před více než sedmdesáti lety , symboly českých obcí a díla pořízená federálními agenturami [[USA]] ([[NASA]] a podobné).
 
:Obrázky, které vyhovují některému ze zmíněných kritérií, prosím opatřete odkazem na původní stránku, kde je vidět informace o licenci, nebo v případě že jde o volné dílo toto v rozumné míře zdůvodněte.
:Držitelem autorských práv je osoba, která dílo vytvořila (autor). Autor pak má právo s dílem nakládat dle vlastní libosti a rozvněž má právo rozhodovat o jeho použití a šíření formou licenční smlouvy. Pokud není vysloveně stanoveno, že je dílo možmo použít, je toto dílo chráněno a jeho nahráním na Wikipedii byste porušil práva autora. Jednou možností je samozřejmě vymazání této fotografie, ale to by byla jistě škoda, neboť se jedná o pekný obrázek. Nejprve by bylo dobré kontaktovat autora fotografie a požádat ho o vyjádření a o případné povolení k použití. Obrázky tedy lze na Wikipedii použít jen v případě, že jej autor výslovně uvolní pod nějakou [[Wikipedie:Popisky licence souborů#Svobodné licence|svobodnou licencí]], nebo jde-li o [[volné dílo]]. Až v případě, že autor nepovolí použití fotografie, je bohužel nutno obrázek vymazat.
 
:Obrázky, které vyhovují některému ze zmíněných kritérií, prosím opatřete odkazem na původní stránku, kde je vidět informace o licenci, nebo v případě, že jde o volné dílo, toto v rozumné míře zdůvodněte.
 
;Fair use obrázky