Okolnosti vylučující protiprávnost: Porovnání verzí

bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
 
Podle českého trestního práva okolnostmi vylučujícími protiprávnost jsou:
* [[nutná obrana]]1329 TZ)
* [[krajní nouze]]1428 TZ)
* oprávněnésvolení použití zbraněpoškozeného1530 TZ)
* přípustné riziko (§ 31 TZ)
* oprávněné použití zbraně (§ 32 TZ)
- §§ 28-32 jsou obsažené v hlavě III trestního zákoníku
* výkon práv a povinností (okolnost v zákoně neuvedená)
* plnění úlohy agenta (§ 163c TZ)
* souhlas poškozeného (okolnost v zákoně neuvedená)
* plnění úlohy agenta (§ 163c TZ)
* riziko ve výrobě a výzkumu
 
Neregistrovaný uživatel