Ochranná pomůcka: Porovnání verzí

Přidáno 3 217 bajtů ,  před 11 lety
vložení textu, -sloučit, +upravit
(pracuje se, příprava na sloučení z Ochranné pomůcky)
(vložení textu, -sloučit, +upravit)
{{Pracuje se}}
 
{{upravit}}
{{Sloučit|Ochranné pomůcky}}
 
'''Ochrannými pomůckami''' jsou nazývány předměty sloužící k ochraně lidského zdraví při různých činnostech.
*sportovní,
*sexuální.
 
Pojem ochranné pomůcky je nejen obecně používaný, ale jedná se i o odborný termín používaný v [[BOZP|bezpečnosti a ochraně zdraví při práci]], kde má jasně vymezen svůj význam. Přesto je však často laiky chybně zaměňován s pojmem ochranné prostředky (pracovní oděv je mylně automaticky považován za osobní ochranný pracovní prostředek; tyto prostředky jsou často zase zaměňovány s ochrannými pomůckami atd.).''
 
==Pracovní ochranné pomůcky==
 
Mezi OOPP patří [[ochranné brýle]], [[obličejový štít]], [[přilba]], [[respirátor]] atd. [[Pracovní oděv]] mezi OOPP patří pouze v případě, pokud oděv podléhá výraznému opotřebení nebo znečištění či pracovní oděv plní ochrannou funkci.
 
Osobní Ochranné Pracovní Prostředky (zkráceně OOPP) jsou ochranné prostředky, které musejí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musejí splňovat požadavky stanovené nařízením vlády č. 21/2003 Sb., nejsou jimi však běžné pracovní oděvy a obuv, které nejsou určeny k ochraně zdraví zaměstnanců před riziky a které nepodléhají při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění, výstroj a vybavení záchranných sborů, speciální ochranné prostředky používané v armádě, bezpečnostních nebo pořádkových silách, výstroj a vybavení používané při provozu na pozemních komunikacích, sportovní výstroj a vybavení, ochranné prostředky pro sebeobranu a prostředky pro zjišťování a signalizaci rizik a škodlivin na pracovišti.
 
Osobní ochranné prostředky (zkráceně '''OOP''') – jedná se o širší pojem, než je OOPP, prostředky nejsou určeny jen pro výkon pracovní činnosti, ale například i pro sport nebo volný čas. OOP je každé zařízení nebo prostředek určené k nošení nebo držení jednotlivcem pro ochranu před jedním nebo více zdravotními a bezpečnostními riziky, nejsou jimi však prostředky, které jsou stanoveným výrobkem podle jiného nařízení vlády než č. 21/2003 Sb. vydaného k provedení zákona o technických požadavcích na výrobky, které stanoví podmínky pro jejich uvedení na trh a požadavky na bezpečnost, také jimi nejsou prostředky uvedené v příloze č. 1 nařízení vlády č. 21/2003 Sb.
 
Ochranné pomůcky – pomůcky pomáhající při ochraně zdraví a to nejen při práci, nemusejí splňovat požadavky na OOP, protože nepodléhají nařízaní vlády č. 21/2003 Sb. (například opěrky zápěstí nebo pohyblivé opěrky při práci s PC).
 
[[pracovní oděv|Pracovní oděvy a obuv]] je oděv nebo obuv, které jsou určeny k používání při výkonu práce (může se jednat o zaměstnavatelem předepsaný stejnokroj, např. pro prodavačky nebo recepční, tedy může se jednat i o dámské lodičky nebo luxusní halenku). Jen v případech definovaných v zákoníku práce se tyto poskytují jako '''OOPP'''.
 
Mycí, čistící a dezinfekční prostředky jsou prostředky sloužící k očistě těla a prostředky s ní související (např. ručník, mýdlo, zubní pasta, ochranný krém) a prostředky k dezinfekci osob vykonávajících pracovní činnost spojenou s ohrožením infekční nemocí.
 
==Ochranné sportovní pomůcky==
Chrání především před nechtěným otěhotněním ([[antikoncepce]]) a dále proti přenosu pohlavních chorob
*[[kondom]]
 
== Literatura ==
* NEUGEBAUER, Tomáš. ''Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných nápojů.'' 1. vydání. Praha : ASPI, 2007. Bezpečnost práce v praxi. ISBN 978-80-7357-310-2.
 
{{Pahýl - sport}}