Nedualita: Porovnání verzí

Odebráno 143 bajtů ,  před 11 lety
úpravy
m (robot změnil: es:No-dualismo)
(úpravy)
'''Nedualita''', či '''nedvojnost''', je v filozofii a náboženství termín označujícím absenci oddělení, vychází z [[Advaita-védánta|Advaita-védánty]]. Na poli duchovního hledání jím lze jím označit jak učení, která nenutí hledajícího vykonávat žádné praktiky za účelem dosažení nejvyššího cíle hledání (sebepoznání), tak i stav, který předchází, provází a následuje duchovní hledání hledajícího.
 
Neduální učení podle svých příznivců nabízí způsob, jak si odpovědět na otázku, ''„Kdo jsem já?“''. Ukazuje povahu tázajícího se ''„já“'', kterému otázka vyvstala, jako zdánlivou a rozpouští tázání hledajícího ve zdroji tázání se, jenž je bez otázek a odpovědí.
 
Neduální učení není [[Náboženství|nábožensko]]-[[Filosofie|filozofickým]] systémem, ale spíše zanecháním duchovního pátrání, které hledajícího odvádí od toho čím (hledající) je. Toto ''to, co je'' stále existuje, bez potřeby po něčem jiném dále duchovně pátrat.
 
== Charakteristika ==
Neduální učení vychází z [[Advaita|Advaita-védanty]], indické, filosoficko-náboženské školy zastupující čistý monoteismus[[monismus]]. Technicky vzato[[Védanta]] patří Advaita-védanta mezi 6.šest filozofických škol [[Hinduismus|Hinduismu]] a ''advaita'' znamená ''„ne dva“''. Tím odkazuje na '''totožnost individuálního Átma''' (já) '''s Brahman''' (celkem) a jako „konec“ nebo „cíl“ [[Véda|Véd]] je popsána v [[Upanišady|Upanišadách]],. uzavírajícíchPojednávají jednotlivéo Védy a v Brahma neboneboli Védanta sútráchsútry, které Upanišadyse diskutují.odkazují Teologickouna opozici Advaita-védánty představuje několik vaišnavských monoteistických - dualistických škol ([[Dvaita|Dvaita-védántaUpanišady]]).
 
Teologickou opozici Advaita-védánty představuje několik vaišnavských [[monoteismus|monoteistických]] škol, které předkládají různé varianty částečného monismu a dualismu (např. [[Dvaita|Dvaita-védánta]], [[Ačintja bhedábheda]]).
Mezi představitele neduálního učení lze řadit mnoho historických osobností, které patří k různým duchovním směrům, zejména [[Indie]]. Pojítkem není jejich příslušnost ke stejné duchovní škole, nýbrž podobnost jejich výpovědí o způsobu, jak si odpovědět na základní otázku lidského bytí, ''„Kdo jsem já?“'' Společné rysy jejich učení jsou uvedeny níže.
 
Mezi představitele neduálního učení lze řadit mnoho historických osobností, které patří k různým duchovním směrům, zejména z [[Indie]]. Pojítkem není jejich příslušnost ke stejné duchovní škole, nýbrž podobnost jejich výpovědí o způsobu, jak si odpovědět na základní otázku lidského bytí, ''„Kdo jsem já?“'' Společné rysy jejich učení jsou uvedeny níže.
 
== Jednotliví představitelé neduality a jejich pojetí ==
=== Učení [[Ádi Šankara|Ádi Šankary]] ===
(788-820 po Kristu) byl ovlivněn některými [[Upanišady|upanišadovými]] učiteli a učitelem svého učitele GaudapadouGaudapádou. '''Podle Šankary je absolutnínaprosto realitoutotožné Brahman''' prezentující naprostou totožnost individuálníhoindividuální [[Átma]] a [[Brahman]] (celkucelek, všehomíraveškerenstvo). Dlea Šankarynedualita je nedualita stavem, ve kterém individuální (subjekt) a vnější (objekt) ztrácíztrácejí svou povahu, a projevujecož se, zcela přirozeně,projevuje ve třech běžných stavech [[vědomí]] – bdění, spánkusnění a sněníspánku.
 
Pasáž o Osvobození z jeho stěžejního díla ''Vivéka ČudamaniČudámani'' (Klenot rozlišování): ''„Aby byl svoboden od spoutání, musí být moudrý muž zběhlý v rozlišování mezi já'' (tím, čím jsme) ''a ne-já. Tím samotným bude naplněn štěstím, poznávaje sebe jako bytí, vědomí a blaženost. Podobno vytrhnutí jednoho listu z trsu trávy, přináší poznávání vnitřní, žádnou akcí nedotčené a vždy svobodné, své, povahy trvalé osvobození a ztotožnění se svým pravým já.“''
 
Šankara byl rovněž znám pro svou lásku (oddanost, "[[Bhakti]]"), složil řadu písní (''bhadžany''), které, jak věřil, povznášípovznášejí člověka „blíže k Bohu“.
 
=== Učení [[Ramana Maharši|šrí Ramany Mahárišiho]] ===
 
(1879-1950) Ve věku 16tišestnácti let se, jako normální chlapec se zálibou ve sportu, setkal s duchovně zaměřenou knihou o Tamilských světcích. '''O rok později jej zasáhla zmínka''' ve vyprávění jeho strýce '''o Arunáčale, posvátnéhoposvátné hoře v jižní Indii''', a, rozechvěn svou první zkušeností ducha překračující i představu smrti, vydal se ještě téhož roku sám vlakem přes dva tisíce kilometrů na jih, aby strávil zbytek svého života na úpatí hory jako [[Sádhusádhu]], nic nevlastnící světec.
 
Poklidným vyzařováním k sobě brzy přilákal duchovně hledající lidi a podělil se s nimi so vysvětlenímivysvětlení povahy stavu, který prožíval. V odpovědi na otázky ''„jak“'' takovýtotohoto stavstavu dosáhnutdosáhl, vznikly řady záznamů jeho rozhovorů, které jsou dostupné i v českém jazyce, díky překladatelské práci pana Jiřího Vacka a Jiřího Navrátila. Rozhovory Mahárišiho (jak byl později jedním ze svých oddaných nazván) korespondovaly s [[Advaita|Advaita-védantou]], ve které nalezl své terminologické kořeny.
 
Nejznámější z jeho výroků: ''„Buď tiše a poznej, že já je Bůh.“'' rozvádí starořecké ''„Poznej kdo jsi.“''
=== Učení šrí H.W.L. Púndži ===
 
(1910-1997) Jedním z Mahárišiho žáků, kteří prosluli na západě (zmiňme například i Annamalai Svámího) byl Hari Wanš Lál Púndža, známý později pod přízviskem '''Papadží''' (v překladu ''„tatínek“''). Púndža byl svérázným mladíkem se zalíbením v [[Kršna|Kršnovi]] a duchovní praxi předtím, než vě věku 34 let potkal Mahárišiho. Ten jej, třicetičtyřletého, představil stavu, ve kterém Púndžovo hledání skončilo. Řekl mu: ''„Ty jsi Bůh, já jsem Bůh. Jak chceš najít to čím jsi?“''
 
Púndža učinil z „ukončení hledání“ cíl duchovního pátrání: ''„Já je to čím jsi, ty jsi tím nezměněným, ve kterém se zkušenosti nachází. Já je okamžikem, který nepřišel a neodchází. Je srdcem, Átmanem, prázdnotou. Osvětluje samo sebe, sebou, v sobě. Nemusíš je hledat, je zde. Jsi tím, skrze co bys hledal. Jsi tím co hledáš! A to je vše co je, jen já je.“''
=== Učení šrí Nisargadatty Mahárádže ===
 
(1897-1991) žil v chudinské čtvrti v Bombaji[[Bombaj|Mumbáí]] a '''proslul svými brilantními, vtipnými a spontánními promluvami''', ve kterých vyučoval prostou a úspornou ''džňána [[Jóga|jógu]]'' (jógu vhledu, poznání, moudrosti), založenou na vlastní zkušenosti. První ze záznamů jeho promluv, '''Jsem tím''' (I Am That, 1973), si jakožto dílo moderní klasiky cení všichni, které zajímá nedualita.
 
Ukázka z knihy I Am That: ''„Tělo vzniká ve vaší mysli a vaše mysl je obsahem vašeho vědomí. Vy jste nehybným svědkem řeky vědomí, která se věčně mění, aniž by jakkoli měnila vás. Vaše vlastní neměnnost je tak samozřejmá, že si jí vůbec nevšímáte. Dobře se na sebe podívejte a všechna vaše nedorozumění a mylné představy se rozpustí. Tak jako všichni ti drobní vodní živočichové jsou ve vodě a nemohou bez ní být, tak i celý vesmír je ve vás a nemůže být bez vás.“'' (kapitola 44, ''„Jsem jedinou pravdou, vše ostatní jsou domněnky“'')
=== Učení Tony Parsonse ===
 
(?-současnost) žije ve Spojeném Království, a poskytuje veřejné i telefonické satsangy (rozhovory) především v Evropě. Středobodem jeho tvrzení je premisa, že '''neexistuje žádný jednotlivec''', vůbec žádná entita, o které lze říci: ''„to jsem já“''. Doložme to Tonyho slovyProhlašuje: ''„Není vůbec žádné ty či já, hledající, osvícení, guru ani žák. Není žádný lepší ani horší stav, žádná cesta, smysl a nic, čeho by bylo možno dosáhnout. Vše projevené je zdrojem. Vše, co se, zdánlivě, objevuje, je hypnotickým snem oddělení - svět, životní příběh, hledání domova. - jsou souladem jevícím se jako dvojnost, ničím zdajícím se býti vším, absolutnem vypadajícím neúplně.“'' Jiným oblíbeným citátem je: ''„Vidění, slyšení, dýchání… se neděje nikomu. Jen se odehrává.“''
 
=== Učení Boba Adamsona ===
 
(?-současnost, věk cca 80 let) je v důchodu, žije v Melbourne, byl provozovatelem obchůdku se zdravou výživou a ještě předtím se plavil na obchodní lodi, odtud přezdívka ''„sailor“'' (námořník). Sailor Bob se setkal v roce 1976 v Indii s Nisargadattou, jenž mu pověděl, že ''„největší pomoc, kterou někdo může někomu dát, je vzít jej za potřebu jakékoli pomoci.“'' Bobovo poselství od té doby, kdy u Nisargadatty skončilo jeho hledání, zní:
 
* ''„Co hledáš, tím již jsi. A tak je hloupé pokračovat v hledání. Jediným místem, které odstartovalo hledání, je mysl.“''
 
* ''„Je to zde - již nyní jako To co je. S tímto uvědoměním, jaký by tu mohl být konflikt? Odpočiň si a buď tím, čím jsi.“''
 
* ''„Je to jen mysl, v čem tento konflikt pokračuje.“''
 
== Zdroje informací ==
česky:
Zdroje v češtině
*[http://mozaika.bloguje.cz Mozaika - věnovaná nedvojnosti],
*[http://www.advaita.cz Advaita.cz]
 
jiné jazyky:
Zdroje v jiných jazycích než v češtině
*[http://members.iinet.net.au/~adamson7/index.html Bob Adamson - homepage],
*[http://www.shiningthroughthemind.net/pages/BobAdamson.aspx Bob Adamson - fanstránka],
*[http://www.ramana-maharshi.org Šrí Ramana Maháriši - fanstránka],
*[http://www.satsangbhavan.net Šrí H.W.L. Púndža - fanstránka],
*[http://www.theopensecret.com Tony Parsons - homepage],
 
 
Neregistrovaný uživatel