Adopce na dálku: Porovnání verzí

Přidáno 789 bajtů ,  před 11 lety
přepracování části kritika
(přepracování a doplnění části "Obecné schéma projektu" (zdroje doplním))
(přepracování části kritika)
 
== Historie ==
Většina z nejvýznamnějších organizací, zabývajících se sponzorováním dětí, vznikla jako důsledek politické situace v Evropě 20.-40. let [[20. století]] (důsledky [[říjnová revoluce|ruské revoluce]], [[španělská občanská válka|španělské občanské války]] a [[druhá světová válka|druhé světové války]]), která měla za následek masivní nárůst počtu dětských [[uprchlík]]ů a [[sirotek|sirotků]]. Adopce na dálku začala jako humanitární úsilí podpořit finančně péči o děti, umístěné v táborech a sirotčincích. V průběhu let se pozornost významných organizací přesunula k dětem, žijícím v chudých rodinách.<ref name="informed">BREHM, Vicky, GALE, Julie. Child sponsorship : A funding tool for sustainable development?. Informed : NGO Gunding and Policy Bulletin. 2000, no. 3, s. 2-6. Dostupný z WWW: <http://intrac.client.fatbeehive.com/docs.php?id=427>.</ref>
 
== Název ==
 
== Kritika ==
AdopceKritiku adopce na dálku jelze kritizovánapodle z<ref několikaname="informed"/> směrůrozdělit na:
=== Kritika dopadů na rodiny příjemců pomoci a komunity, v nichž žijí ===
SourozenciPokud sponzorovanýchje příjemcem pomoci jedno konkrétní dítě (či několik dětí), mohoumouhou cítit sourozenci sponzorovaných dětí vůči podporovanýmtěmto dětem závist, nebo mohou zatrpknout. K témuž může docházet i na úrovni rodin. Rodiče sponzorovaných dětí se také mohou cítit zahanbeni, díky pocitu, že se nedokáží postarat o své děti sami. Další výhrady se týkají možného kulturního ovlivňování dětí (děti mohou např. získat nereálná očekávání, představy o své budoucnosti) a posilování pocitu závislosti na pomoci, který se může stát překážkou jejich budoucí soběstačnosti. V některých případech dochází také ovlivnění výběru podporovaných dětí či rodin politickými či náboženskými preferencemi charity.
=== Kritika administrativní náročnosti projektů ===
Programy adopce na dálku jsou z ekonomického pohledu neefektivní ("drahé"), zejména z důvodu vysokých administrativních nákladů s nimi spojených. Ty jsou důsledkem servisu, poskytovaného donorovi (zasílání a překlad dopisů, práce související s pořizováním fotografií dítěte, vytváření zpráv o pokroku dítěte). Efektivněji by také mohly být využity prostředky, které jsou vynakládány na reklamu v novinách a dalších médiích.
=== Kritika klamání sponzorů a využívání jejich neznalosti rozvojové problematiky ===
=== Kritika výběrovosti pomoci ===
Sponzoři, kteří se hlouběji nezajímají o rozvojovou problematiku mohou získat dojem, že přispíváním malé částky zásadně změní něčí život k lepšímu. S tím souvisí i kritika, že bývá adopce na dálku brána pouze jako způsob [[fundraising]]u, nikoliv jako prostředek [[rozvojové vzdělávání|rozvojového vzdělávání]]. Některé charitní organizace také dárce dostatečně neinformují o tom, že celý příspěvek není využit přímo na potřeby dítěte.
Pomoc je většinou určena konkrétně jednomu dítěti (či několika dětem), které jsou tak zvýhodněny oproti ostatním (obhájci projektu proti tomu argumentují, že je lépe řádně pomoci jednomu a umožnit mu, aby si později pomohl sám, než se pokoušet o nemožnou pomoc všem, která má za výsledek jen celkové neznatelné zlepšení). Některé organizace z vybraných prostředků financují další rozvojové (komunitní) projekty v oblastech, odkud pocházejí děti podporované projektem adopce na dálku tak, aby pomohli rozvoji celých vesnic, ne jen vybraných jedinců.
== Reakce charitních organizací na kritiku ==
V reakci na kritiku výběrovosti pomoci změnily některé charitní organizace svoji strategii a z vybraných prostředků financují rozvojové projekty v komunitách, kde podporované děti žijí (např. hlobení studní na pitnou vodu, výstavba škol). Do těchto projektů se pak snaží zapojit co nejvíce místních lidí, aby předešly neudržitelnosti pomoci (vycházejí přitom z předpokladu, že aby byl dopad projektu trvalý, musí ho komunita přijmout za vlastní a být ochotna na něj samostatně navázat).
== Podobné projekty ==
Na podobných principech jsou založeny i další programy. Sponzorovat tak lze i seniory<ref>Důstojný život [online]. 2008+ [cit. 2010-01-02]. Dostupný z WWW: <http://www.shp-ukrajina.cz/dustojny-zivot/>.</ref>, zvířata v útulcích<ref>OSVOJENÍ NA DÁLKU (strana 1) [online]. Mikroazyl pro kočky Liberec, [2009] [cit. 2010-01-02]. Dostupný z WWW: <http://kocky.ok.cz/adopce12.html>.</ref>, nebo konkrétní rozvojové projekty organizací<ref>PR Newswire. Fund A Project Goes Beyond Child Sponsorship [online]. 2009 , 12/17/09 - 09:39 AM EST [cit. 2010-01-02]. Dostupný z WWW: <http://www.thestreet.com/story/10648256/fund-a-project-goes-beyond-child-sponsorship.html>.</ref>.
663

editací