Al-Halládž: Porovnání verzí

Odebráno 15 bajtů ,  před 12 lety
All-Halládž v dětství studoval islámské učení, přednes a arabskou gramatiku.
Na dědečkovu radu se poté Al-Halládž vydal do Tusaru za nezávislým mystikem Sahlem, který dával velký důraz na askezi (půst nebo 400 cyklové modlitby). Nejspíše zde pramení Al-Halládžovy Al-Halládžovy drsné asketické metody např. celoroční denní půst. Zde zůstal 2 roky a poté odešel do Basry.
V Basře se setkal se sůfijským mistrem Amrem Makkím. Tam strávil 18 měsíců. Blízký spolupracovník navrhl, aby se Al-Halládž oženil s jeho dcerou a on přijal. To velmi rozzuřilo Amra, který měl podle tradice v tomhle ohledu dát povolení nebo sňatek vetovat. Tento čin zcela zničil jejich přátelství.
V Baghdádě mu jeho přítel Al-Džunajda dal radu, aby se vrátil domu a vedl klidný rodinný život a on tak učinil.
V roce 892 (po šesti letech) se rozhodl, že se vydá na pouť do Mekky (hadždž). Pouť, která trvá měsíc mu zabrala celý rok a každý den se od východu do západu slunce postil. Po návratu se ukázalo že z Amra se stal spíše protivník, než přítel. Také se zhoršil jeho vztah s tcháněm. Zatímco jeho švagr se společně s ním a jeho manželkou vrátili do Tustaru. Amr začal tak usilovně rozesílat očerňující dopisy, že Al-Halládž byl nucen od súfismu úplně opustit a přestat kázat.
V dalších letech cestoval a navázal opět na své kázání.
Po návratu začal kázat a vykonal se svými žáky (cca 400) druhou pouť. Zde začíná legenda o magických schopnostech Al-Halládže. Po pouti se rozhodl přesídlit do Bagdádu. Chvíli na to se vydal na misijní cestu, která trvala bezmála 6 let a tak se o něm doslechli například až v Indii a Turecku.
Roku 913 se vydal na svou třetí a poslední dvouletou pouť do Mekky a právě na ní pochopil smysl bytí a vykřikl: "Já jsem Pravda!" Začal provolávat věty typu: "Chci být muslimským Ježíšem, popravte mne!" a lidé si začali myslet, že se pomátl a šíří kacířství. Chalífa ho tedy v obecném zájmu nechal zatknout a ve vězení strávil zhruba devět let. Když se dostal k moci chalífův vezír, dlouholetý protivník Al-Halládže, pronesl nad ním rozsudek smrti. Byl zbičován 300 ranami a poté mu byly odseknuty ruce a nohy. Byl takto zohavený ponechán vystaven na pranýři a druhý den mu byla sťata hlava. Zemřel s úsměvem na tváři.
 
== Výpis legend o magických schopnostech ==
5

editací