Otevřít hlavní menu

Změny

Přidáno 84 bajtů, před 14 lety
bez shrnutí editace
[[Esperantská literatura]]
 
'''Eugen LANTI''' (pseudonym Eugena Adama) (1879-1947), Norman, učitel. Autor původních děl: FOR LA NEŬTRALISMON!, LA LABO-RISTA ESPERANTISMO, NACIISMO. Přeložil: SKIZO PRI FILOZOFIO DE L` HOMA DIGNO od Gillese, KANDID a TRI VERKOJ DE VOLTER od Voltaira. Jeho hlavní díla: LETEROJ DE LANTI, VORTOJ DE K-DO LANTI. Jeho sloh je prostý, sarkasticktý, užívání přípon a předpon snížil na minimum podle zásady "sufiĉo kaj neceso". Založil svaz [[Sennacieca Asocio Tutmonda]] a byl dlouholetým redaktorem třídní revue Sennaciulo.
 
[[Kategorie:Esperantská literatura|Lanti, Eugen]]
[[en:Eugene Lanti]][[eo:Euxgeno LANTI]][[es:Eugenio Lanti]][[fr:Eugène Lanti]]
Anonymní uživatel