Nápověda:Bezbariérová Wikipedie: Porovnání verzí

→‎Grafika a multimédia: ilustrace oc jde u bodu 4
(dopracování základní struktury)
(→‎Grafika a multimédia: ilustrace oc jde u bodu 4)
#* Toto pravidlo je důležité pro osoby s poruchami soustředění, epilepsií ale i poruchami zraku. Pravidlo v podstatě vylučuje používání trvale blikajích prvků, které jsou zajišťovány například tagem nebo vlastností ''blink'', protože se jedná o prvky, jejichž chování lze regulovat jen stěží nebo vůbec a nelze tedy zajistit jejich přiměřené chování na všech výstupních zařízeních.
# '''Informace, které jsou sdělované barevným nebo tvarovým rozlišením musí být dostupné i bez něj.'''
#* Mnohá zařízení nemohou zprostředkovávat informace o barvách nebo tvarech použitých na stránce nebo je uživatel nemusí být schopen vnímat. ProtoNapříklad u grafů s informacemi rozlišenými jen různými barvami zhruba stejně tmavými zvažte jejich změnu, přidání šrafování apod. Vždy je však nutné, aby kromě barevného odlišení informací existoval také textový ekvivalent se stejnou vypovídací hodnotou.
# '''Vzájemný kontrast popředí a pozadí musí dosahovat minimálně poměru 5:1.'''
#* Pro uživatele se zhoršenou kvalitou zraku může být velice obtížné odlišit text od pozadí, pokud jejich vzájemný kontrast není dostatečný. Pro zhodnocení, zda zvolená kombinace barev splňuje tuto podmínku, lze užít řadu nástrojů, které jsou volně k dispozici na Internetu, například na stránce http://juicystudio.com/services/luminositycontrastratio.php. V přpadě, že na barevném pozadí používáte odkazy, nebo lze předpokládat, že budou použity, berte prosím v potaz, že jen v základním skinu používají odkazy tři různé barvy (a další skiny, například Vector, používají ještě jiné barevné kombinace), a tyto musí také podmínku splňovat.