Otevřít hlavní menu

Změny

Přidáno 30 bajtů ,  před 9 lety
m
Editace uživatele „212.158.158.114“ (diskuse) vráceny do předchozího stavu, jehož autorem je „RibotBOT
Pro určení stupně metamorfózy se využívá nejčastěji [[metamorfní izográda|metamorfních izográd]] a nebo [[Metamorfní facie|metamorfních facií]].‎
 
== Dynamická metamorfóza ==
 
Tento typ metamorfózy postihuje horniny v oblastech zlomů zemské kůry nebo při vzniku příkrovových pohoří, kdy dochází vlivem tlaku a posunů zemské kůry k rozdrcení ('''kataklázi''') hornin na malé úlomky nebo až na prach. Časem pak dojde k jejich opětovnému zpevnění. Takto vzniklé horniny se souhrnně označují jako '''kataklazické'''. Na takových místech, jako je např. [[zlom]] [[San Andreas]] v Kalifornii nebo [[Alpínský zlom]] na Novém Zélandu, dosahují pásma drcených hornin šířky několika kilometrů.
 
Příklady dynamicky metamorfovaných hornin:
* '''Tektonická brekcie''' je přeměněná hornina, ve které jsou větší, ostrohranné úlomky původní horniny (tzv. '''protolitu''') zpevněny tmelem a je výsledkem nízkého stupně metamorfózy. V úlomcích je zachována stavba původní horniny. Další možné názvy jsou '''protomylonit''', '''kataklazit''' nebo '''kakirit'''.
 
* '''Mylonit''' je jemnozrnná kompaktní hornina. Zrna jsou tak malá, že z nich není možné zjistit stavbu původní horniny. Tato hornina je výsledkem středního stupně metamorfózy. '''Blastomylonit''' vzniká rekrystalizací mylonitu.
* Tektonická brekcie je přeměněná hornina, ve které jsou větší, ostrohranné úlomky původní horniny (tzv. protolitu) zpevněny tmelem a je výsledkem nízkého stupně metamorfózy. V úlomcích je zachována stavba původní horniny. Další možné názvy jsou protomylonit, kataklazit nebo kakirit.
* '''Ultramylonit''' je výsledkem vysokého stupně přeměny. Jsou to homogenní horniny s náznaky paralelní stavby.
* Mylonit je jemnozrnná kompaktní hornina. Zrna jsou tak malá, že z nich není možné zjistit stavbu původní horniny. Tato hornina je výsledkem středního stupně metamorfózy. Blastomylonit vzniká rekrystalizací mylonitu.
* Ultramylonit je výsledkem vysokého stupně přeměny. Jsou to homogenní horniny s náznaky paralelní stavby.
 
== Kontaktní metamorfóza ==
 
Působením žhavého [[magma]]tu na starší horniny vznikají kontaktně metamorfované horniny. Vedle vysokých teplot a tlaků zde působí také plyny a páry, které se z magmatu uvolňují a obohacují okolní horniny o nové prvky. Okolo magmatického tělesa se tak vytváří oblast přeměněných hornin, která se nazývá '''kontaktní dvůr''' nebo také '''kontaktní aureola'''. Doba, po kterou způsobuje magmatické těleso přeměnu okolní horniny závisí (kromě mnoha dalších okolností) na jeho průměru (šířce). Udává se, že u tělesa o průměru 1 m to jsou 3 dny, při průměru 100 m to je 100 let a při 1000 m již 10 000 let. Pro ilustraci: středočeský [[pluton]] má rozměry přibližně 146 × 30 km Aa TAKOVOUjeho PICOVINUkontaktní JSEMdvůr V ZIVOTEnejčastěji NESLYSELšířku /PIČO300 A KOMU500 TO CPEŠ TY DEMENTEm.
 
Příklady kontaktně metamorfovaných hornin:
* '''fulgurit''' (bleskovec) – hornina vzniklá přetavením a zesklovatěním po úderu blesku. Teplota při přeměně může dosáhnout až 20 000 K.
* '''karbonit''' (přírodní koks) – vzniká přírodním vypálením uhelných slojí (nebo kontaktem uhlí s magmatem).
* '''porcelanit''' – vzniká tzv.vypalovací metamorfózou z jílovitých břidlic při vypálení uhelných slojí. ja taky ne kurva pico
 
== Regionální metamorfóza ==