Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky: Porovnání verzí

bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
institucemi a dalšími organizacemi, které se doma i v zahraničí zabývají knihovnictvím a informační činností. Vydává 4x ročně svazové periodikum Bulletin SKIP a další odborné publikace.
 
SKIP rozvíjí kontakty s profesními spolky a organizacemi stejného nebo podobného zaměření doma i v zahraničí, je členem Mezinárodní federace knihovnických asociací [[en:International Federation of Library Associations and Institutions]] - IFLA, účastní se evropských projektů, např. CERTIDoc. Zastupuje knihovny v jednání s ochrannými autorskými organizacemi. Organizuje společenské akce pro knihovníky a informační pracovníky. Věnuje se propagaci a podpoře četby / čtenářství, knižní kultury a knihoven.
 
== Členství a organizační struktura SKIP ==
106

editací