Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky: Porovnání verzí

bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
institucemi a dalšími organizacemi, které se doma i v zahraničí zabývají knihovnictvím a informační činností. Vydává 4x ročně svazové periodikum Bulletin SKIP a další odborné publikace.
 
SKIP rozvíjí kontakty s profesními spolky a organizacemi stejného nebo podobného zaměření doma i v zahraničí, je členem Mezinárodní federace knihovnických asociací – IFLA, účastní se evropských projektů, např. CERTIDoc. Zastupuje knihovny v jednání s ochrannými autorskými organizacemi. Organizuje společenské akce pro knihovníky a informační pracovníky. Věnuje se propagaci a podpoře četby / čtenářství, knižní kultury a knihoven.
 
== Členství a organizační struktura SKIP ==
* Týden knihoven - propagační akce
* Knihovny současnosti - celostátní konference(spolupořadatel)
* Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě - seminářkonference o kooperaci paměťových institucí
* Den pro dětskou knihu
 
'''Sekretariát SKIP''', Národní knihovna ČR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1
 
tel.: +420-221-663-379, Faxfax: +420-221-663-175
 
IČ: 407 65 407, DIČ: CZ 040 765 407, Čísločíslo účtu: 193 767 5319/0800
 
== Literatura ==
106

editací