Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky: Porovnání verzí

bez shrnutí editace
 
SKIP rozvíjí kontakty s profesními spolky a organizacemi stejného nebo podobného zaměření doma i v zahraničí, je členem Mezinárodní federace knihovnických asociací – IFLA, účastní se evropských projektů, např. CERTIDoc. Zastupuje knihovny v jednání s ochrannými autorskými organizacemi. Organizuje společenské akce pro knihovníky a informační pracovníky. Věnuje se propagaci a podpoře četby/čtenářství, knižní kultury a knihoven.
 
 
== Členství a organizační struktura SKIP ==
102

editací