Účtová osnova: Porovnání verzí

Přidáno 77 bajtů ,  před 15 lety
013 - Software<br>
014 - Ocenitelná práva<br>
015 - Goodwill<br>
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek<br>
 
066 - Půjčky podnikům ve skupině<br>
067 - Ostatní půjčky<br>
068 - Směnky k inkasu<br>
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek<br>
 
073 - Oprávky k softwaru<br>
074 - Oprávky k ocenitelným právům<br>
075 - Oprávky ke Goodwillu<br>
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku<br>
 
097 - Opravná položka k nabytému majetku<br>
098 - Oprávky k opravné položce k nabytému majetku<br>
 
 
===Účtová třída 1 - Zásoby===
Neregistrovaný uživatel