Otevřít hlavní menu

Změny

Přidáno 1 330 bajtů ,  před 10 lety
bez shrnutí editace
"ÁÁÁ." znělo zpoza zavřených dveří na pražském hradě. Za němy se nacházela místnost s velkou postelí, ve které ležela mladá a krásná žena s roztaženýma nohama a rodila. Mimo ní se v místnosti nacházela ještě porodní bába. Žena pomalu přestávala ječet. Umírala. Dítě se ještě ani nenarodilo a žena byla téměř mrtvá. Ale ne úplně. Ještě dokázala požít lektvar. Bába násilím nalila ženě do hrdla ten truňk a ta se rozkašlala a zemřela. Bába se usmála a zhýbla se.
[[Soubor:Špalek na štípání.jpg|thumb|right|200px|Palivové dřevo - tradiční využití biomasy]]
'''Biomasa''' je souhrn látek tvořících těla všech [[organismus|organismů]], jak [[rostliny|rostlin]], [[bakterie|bakterií]], [[sinice|sinic]] a [[houby|hub]], tak i živočichů. Tímto pojmem často označujeme rostlinnou biomasu využitelnou pro energetické účely. Energie biomasy má svůj prapůvod ve [[sluneční záření|slunečním záření]] a [[fotosyntéza|fotosyntéze]], proto se jedná o [[obnovitelný zdroj energie]].
 
******************
Celková hmotnost biomasy je obvykle stanovena [[vážení]]m, popřípadě též odhadem z [[objem]]u nebo délky těla. U čerstvě nalovených organismů je stanovena živá nebo čerstvá biomasa. Přesnější je stanovení biomasy suché ([[sušina|sušiny]]) a sušiny bez [[popel|popelovin]]. Energetická hodnota biomasy je stanovena buď spálením v [[joulometr]]u, nebo na základě podílu [[Bílkovina|proteinů]], [[Sacharidy|cukrů]] a [[Tuky|tuků]].
 
Dveře se rozrazily a porodní bábavyběhla ven s dítětem v náruči. Po tváři se jí rozlévaly slzy a několikrát vykřikla: "Je mrtvá. Je mrtvý. Oba jsou mrtvý!" Výkřiky se pomalu ztišily a dokonce se zkrátily pouze na: "Ona, on, mrtvý..."
{{Obnovitelné zdroje energie}}
Později se dostavila před krále. a podala mu dítě do náručí. Král se ani nesnažil skrýt své slzy, tak byl rozkroušen smrtí své milované a svého syna. "D..doveď mi p...porosní b...bábu." ozval se koktavě král. O minutu později se vrátil strážce a bábu téměř nesl v náruči. Slzy ji tekly po tváři plnými proudy. Král se otázal velmi prostě. "Jak ?" a nic víc neřekl. Porodní bába mu vysvětlila s častými odmlkamy co se stalo. Avšak ačkoli byl král velmi smutný, pořád zůstal natolik při smyslech aby rozpoznal lež. Ve vyprávění porodní báby spoznal oár drobných podrobností, které zamazávaly pravdu lží. Když dozněla poslední slabika porodní báby, chvíli setrval na svém trůna a pak se vymrštil s mečem v ruce. "Kdo jsi ?!" zahřměl Trůním sálem jeho zvučný hlas. Všichni zmlkly. Porodní bába se pouze pousmála. "Stínovy tanečník, Vaše Veličenstvo." pravila žen aironicky. Karel IV zbrunátněl a mrštil po ženě mečem. Netrefil a žena po něm výměnou hodila dýku, která však trefila svůj cíl. Rameno krále bylo probodnuto skrz naskrz. Porodní bába sebrala dítě a proběhla kolem zkoprnělých stráží ven z hradu.
"Kurva, co to bylo za ženskou ?" zeptal se probodnutý král. Strážci po sobě jen bezmocně vrhaly pohledy přeplněné bezmocí. Pouze jediný strážný se nesměle podíval na Karla IV a pomalu zvedal ruku, avšak starší kolega jej přes ni praštil. "Nepodlejzej, diš nic neviš." spražil mladíka tiše. Ale král si toho všiml. "Co víš chlapče ?" optal se, hledaje odpověď na svou zoufalou situaci. "Pane," začal nesměle mladý strážce. " Nevím to jistě, ale myslím že to vůbec nebyla žena, ale muž. Měl strašně chlupaté nohy a namísto prsou měl vycpávky z ovčí vlny. Sice se mohu plést ale... no myslím že to vím jistě." vyhrkl ze sebe jedním dechem. Notnou chvíly trvalo než všem, včetně krále došlo, co mladý gardista právě řekl. "Výš to jistě ?!" optal se Karel IV vážně. "Ano, pane !" odvětil mladík rychle.
 
Mezitím v ulicích Prahy
== Ekologická definice biomasy ==
 
Mnozí slyšeli o novém papeži Urbanovy V, milovníkovy assassinů, zlodějů a rváčů, neboť, ještě nežli se stal křesťanem, byl jedním z nich. Byl jedním z nejlepších nájemných vrahů itálie a později i francie. Místo papeže dostal nejen díky své víře v Boha, ale hlavně kvůli topmu, že díky jeho sekty fanatických assassinů zůstal jako jediný možný živý kardinál, který mohl nastoupit na místo papeže. V každém městě které se dostalo pod jeho vliv, nabíral z tamních cechů assassiny do svých řad a ti kteří odmítly byly nelítostně zliklidováni samotným Urbanem, který vynikal v umění mučení, které mu dělalo mu dělalo dobře. Jako jeden z mála papežů měl ženu a smilnil. Měl nespočet bastardů a mnohé z nich vycvyčil na své nejbližší assassinské gardisty. Toho dne kráčel ten nejlepší z Urbanových assassinů ulicemi Prahy a nesl v náruči malý uzlíček šatstva, se kterým však zacházel poněkud přehnaně opatrně na balík hadrů. Muž byl poněkud malý
Ekologie definuje biomasu jako celkovou hmotu jedinců určitého [[druh (biologie)|druhu]], skupiny druhů nebo všech druhů [[společenstvo|společenstva]] na určité ploše. U rostlin se vyjadřuje v hmotnosti sušiny, u živočichů také v čerstvé hmotnosti (v joulech, dříve i v kaloriích, obsahu [[uhlík]]u ap.). U půdních a vodních organismů může být vztažena také k celkovému objemu (litr, cm<sup>3</sup>, m<sup>3</sup>). U rostlin je rozlišována biomasa podzemní nebo nadzemní, biomasa živá nebo mrtvá (stařina).
 
Vysoká postava celá v černém sleduje podivnou skálu a do rytmu tance sochy pohybuje ústy, jako by zpívala hudbu pro tanec té podivné sochy. Nikdo si toho nevšímá, nebot všichni sledují tančící sochu, avšak, kdyby se podívaly pořádně, zjistily by, že nebýt podivného muže, nybylo by ani tance. Muž byl vskutku podivný. Vysoký více něž sedm stop, vlasy jen o stopu kratší, svázené černým diadémem s kouřovým černým diamantem na středu čela. Obličej nelze vidět, nebot má na něm beztvarou masku, téže barvy jakožto i diadém. Jedině oči prosvítají skrze masku, avšak barvu nemají žádnou, nebot ji stále mění. Je odděn do dlouhého černého kabátve roztřiženého na bocích, aby se mu lépe chodilo. Vysoké boty z černé teplé kůže s mnoha přezkami po kolena sahající v sobě schvávají valnou část přilnavých černých kamaší z podivné kůže, ověšených stovkami pochev s dlouhými dýkami. Nestojí na zemi, ale vznáší se ve vzduchu ve víši korun. A zpívá.
== Klimatologické využití pojmu biomasy ==
Klimatologie zkoumá souvislosti mezi změnami klimatu a nárůstem či poklesem tvorby určité složky biomasy (např. rostlin nebo řas nebo organismů v krychlovém metru vody). Jde například o vliv globálního oteplení nebo snížení prostupnosti atmosféry pro sluneční záření.
 
Při putování hvozdem se před vámi naskytl pozoruhodný výjev. Na malé mýtince jako by se soustředila veškerá síla tohoto lesa, aby vyčarovala místo, jež oslepí oči krásou, oněmí ústa užasem a naplní i to nejprázdnější srdce citem a láskou. Hřejivé sluneční paprsky si razí cestu přes husté koruny stromů a tříští se na hladině azurově modrého jezírka, z něhož vyčnívá mechem porostlý kámen s podivnou jiskřivou mlhou, která jako by nabírala tvar ženské postavy. Celou scenérii tiše sleduje do skály vytesaná tvář prohýbající svá ústa v jemný úsměv. Když se na ni podíváte pozorněji, zjišťujete, že z ničehonic začíná pohybovat očima... A žena na kameni se roztančí.
== Energetické využití biomasy ==
 
Energetické využití biomasy zahrnuje:
 
Narodil (alespoň si to myslel) se v malé vesničce jménem Nikiraa. Jeho otec byl hrobař a jeho matka pracovala u lenního pána. Později se dozvěděl že jej našli u potůčku na kraji lesa. Byl zabalen do jemné látky hnědozelené barvy, kterou si nechvál až do dospělosti pořád uvázanou kolem krku jako šátek. Jednoho podzimního večera, když venku churako, se Dovrnochův otec rozešel ven pro dříví do kamen, aby nebylo v jejich chalopě moc chladno. Ven z domu se však již nikdy živ nedostal. Do krku, přesně do tepny jej trefil šíp. Dovrchova matka s jekem vyběhla ven. avšak ani pr ni to neskončilo dobře. Nájezdníci, lidší vojáci cizího knížete, ji odtáhly pryč a tam ji znásilnily a nechaly napospas osudu. Nejlíp dopad jejich syn. Podařilo se mu vyklouznout škvírou mezi prkny ve stěně do zadní části domu, kde se nacházely další dveře. Do sklepa. Útočníci zapálily chalupu, a sklep byl to jediné co jej dokázalo zachránit před hrúznou smrtí v plamenech. Po nekonečných pěti dnech se mu podařilo vylézt ze sklepa do vyhaslého popela jeho bývalého domova. Zahořkl a stal se v jednom větším městě zabijákem. Avak to se mu vymklo kontrole a pozabíjel ve své divoké a smrtelné radosti polovinu obyvatel než jej vyhnaly. Tak se uchýlil do nějakého velkoměsta a tam začal zabíjet zadarmo. Stal se z něj profesionální assassin.
{| class="wikitable"
!Skupina!!Technologie!!Produkty!!Výstupy
|-
|||[[Spalování]]||||Teplo, elektřina
|-
|rowspan="2"|Chemické přeměny
|[[Zplynování]]
|rowspan="2"|Olej, plyn, dehet, [[Methan|metan]], [[čpavek]], [[Methanol|metanol]]
|rowspan="2"|Elektřina, teplo, pohon vozidel
|-
|[[Rychlá pyrolýza]]
|-
|rowspan="2"|Chemické přeměny ve vodním prostředí
|[[Zkapalňování]]
|Olej
|
|-
|[[Esterifikace]]
|[[Metylester řepkového oleje]] (MEŘO)-bionafta
|Pohon vozidel
|-
|rowspan="3"|Biologické procesy
|[[Anaerobní digesce]]
|[[Bioplyn]], metan
|Elektřina, teplo, pohon vozidel
|-
|[[Alkoholové kvašení]]
|Etanol
|Pohon vozidel
|-
|[[Kompostování]]
|
|Teplo (z chlazení kompostu)
|}
 
Rozeznáváme především [[zbytková biomasa|zbytkovou (odpadní) biomasu]] - dřevní odpady z lesního hospodářství a celulózo-papírenského, dřevařského a nábytkářského průmyslu, rostlinné zbytky ze zemědělské prvovýroby a údržby krajiny, komunální [[bioodpad]] a odpady z potravinářského průmyslu - a [[pěstovaná biomasa|cíleně pěstovanou biomasu]] - [[energetické byliny]] a [[rychlerostoucí dřeviny]].
 
Vysoký elf s černočernými vlasy sahajíc do pasu, mandlovitě tvarovanými a podivně rudofialově zářícíma očima. Měří téměř šest stop a váží nanejvýš sto šedesát čtyry libry. U pasu, na úzkém koženém pásku z černé kůže vysí čtyry dvou stopové dýky assassina se začernanou čepelí a rudozkatým jílcem. V podpažních pochvách má uschovány další dvě takovéto čepele, zatímco ve vysokých černých přeskovaných botách po kolena má schováno dvanáct dýk vrhacích. Na sobě nosí prostý, přesto draze vypadající kabátec s dlouhýmy rukávy, jež je vepředu roztřižen pro lepší šplhaní a běh, samozřejmě černé barvy. Pod ním má černou krožkovou košily nejvyšší kvality, lehkou jako látka, avšak zastavíc i letící kopí. Stejnobarevné přilnavé kamaše jsou též ověšeny pochvami s mnoha různými zbraněmi, které by většina lidí nedokázali ani představit si. Pod kápí si elf skrývá svou nádhernou a dokonalou tvář. Dokonalou? Ne, vlastně není dokonalá. Přes levé oko se mu táhnou tři dlouhé jizvy. Ty krajní jsou o trochu kratší nežli ta prostřední, z čehož lze usuzovat, že byl poraněn nějako divou zvěří. Jinak je jeho tvář dokonale krásná. Oči, úzké rty, vystouplé lícní kosti a nakonec úzký nos na jeho protáhlé a úzké tváři, která lze jen těží vidět skrze hustou ofinu vlasů.
'''Statková hnojiva''' jsou podle § 2 zák. č. 308/2000 Sb. „o hnojivech“ [[chlévský hnůj|hnůj]], [[hnojůvka]], [[močůvka]], [[kejda]], [[sláma]], jakož i jiné zbytky rostlinného původu vznikající zejména v zemědělské prvovýrobě, nejsou-li dále upravovány.
 
Jeden z cestujících vstal, sundal klobouk a pousmál se. „Vybral sis špatný vlak bandito!“ Natáhl ruku a tlakovou vlnou odhodil dva bandity. Starý muž se jen otřepal. „Rád tě vidím Randore..“ Pousmál se muž a zpoza kabátu vytáhl malý černý krystal. „Ty seš ten bývalý gener...“ Randor nedořekl větu, přerušil ho zásah blesků, které z ničeho nic vylétly z krystalu. Randor se chvíli třepal na místě a pak spadl v bolestech na zem.
Zařízení, která produkují z biomasy výrobky získávané obvykle pouze z [[ropa|ropy]], se nazývají '''[[biorafinérie]].'''
Aenrill Hříva Chaosu: Hluk lokomotivy se bořil skrz noční mlhu. Pro strojvedoucího jízda nebyla nic příjemného, viděl sotva pár metrů před sebe a projížděly rizikovou oblastí. Zpomalil rychlost, měl tak lepší pocit, ačkoliv mu hrozí pokuta za zpožděný příjezd. Lidé ve vagónech si ničeho nevšimly a dál pokračovali v klidné jízdě. Náhle se ozval rámus, jakoby někdo doskočil na střechu vagónu. „Nejspíš nějaká větev…“ Poznamenal jeden cestující, ale hned na to ho přerušila manželka že jedou velkými pláněmi, kde žádné stromy nebyly. Náhle se ozvala střelba, lidí zpanikařily. Strážný co stál na konci vagónu se s puškou v ruce rozeběhl ke dveřím. Dveře se rozrazily a shodily strážného na zem. Jeden z cestujících vytasil kapesní pistol a střelil směrem ke dveřím. Kulka se zarazila do zdi. Do vagónu vběhla skupinka podivně vypadajíc mužů, měly tmavě rudě zbarvený oblečení, hlavu obmotanou tak aby šli vidět pouze oči a prostor mezi nimy, a místy se jim vlnily modré pruhy a šátky. Jeden z nich natáhl pušku a cestujícího s pistolí zabil. Davem to zaleklo a lidé se začaly schovávat pod stoly. Do vagónu vešel další muž, měl noblesní šaty a skoro holohlavý až na pár bílých vlasů. „Dobrý den otroci!“ Pousmál se a zvedl ruku, v té mu začalo zářit bílé světlo. Bylo to kouzlo spánku.
 
== Evropský potenciál biomasy ==
[[Evropská agentura pro životní prostředí]] ve studii z roku [[2006]] stanovila tzv. evropský potenciál biomasy, který by respektoval ochranu [[Biologická diverzita|biologické rozmanitosti]] a vedl jen k minimu nepříznivých dopadů. V roce 2030 by mohlo být asi 15 % energetické poptávky v [[Evropská unie|Evropské unii]] pokryto energií vyrobenou ze zemědělských, lesnických a odpadních produktů z čistě evropských zdrojů. Do roku 2030 by mohlo asi 18 % tepla, 12,5 % elektřiny a 5,4 % paliva pro dopravu pocházet z biomasy evropského původu.<ref>[[Miroslav Šuta]]: [http://suta.blog.respekt.cz/c/73437/Bioenergie-a-biopaliva-Rizika-a-prisliby.html Bioenergie a biopaliva: Rizika a přísliby], respekt.cz, 6.3.2009</ref> Biomasa byla v Evropě hojně používána před rokem 1850, nicméně potom přišla [[Industrializace|průmyslová revoluce]] a počet obyvatel se zvýšil na desítky miliónů a biomasa se ukázala jako nedostačující. {{Fakt/dne|20090406031728}}
 
== Biopalivo ==
{{podrobně|biopaliva}}
[[Soubor:biomasa.jpg|thumb|420px|Zdroje biomasy]]
Biopalivo<ref>{{Citace elektronického periodika
| periodikum = Biom.cz
| titul = Víme, co se pod pojmem biopaliva ve skutečnosti skrývá?
| url = http://biom.cz/cz/odborne-clanky/vime-co-se-pod-pojmem-biopaliva-ve-skutecnosti-skryva-maji-biopaliva-negativni-vliv-na-rostouci-ceny-potravin
| datum přístupu = 2009-9-29
| vydavatel = CZ Biom - České sdružení pro biomasu
}}</ref> vzniká cílenou výrobou či přípravou z biomasy. Představuje tedy jedno z možných využití biomasy, kterou lze jinak použít jako surovinu pro výstavbu, nábytek, balení, pro výrobky z papíru atd.
 
Možné rozdělení biopaliv:
*[[tuhé biopalivo|tuhá biopaliva]]
*[[kapalné biopalivo|kapalná biopaliva]]
*[[plynné biopalivo|plynná biopaliva]]
 
V současnosti je [[chemická energie]] z biopaliv uvolňována hlavně jejich spalováním<ref>{{Citace elektronického periodika
| periodikum = Biom.cz
| titul = Spalování biomasy - odborná rubrika o spalování biomasy na portálu BIOM.CZ
| url = http://biom.cz/cz-spalovani-biomasy
| datum přístupu = 2009-9-29
| vydavatel = CZ Biom - České sdružení pro biomasu
}}</ref>. Jsou vyvíjeny jiné účinnější metody pro jejich využití k výrobě [[elektřina|elektřiny]] pomocí [[palivový článek|palivových článků]]. Biopaliva pokrývají 15 % celkové světové spotřeby [[energie]], především ve [[Třetí svět|Třetím světě]], kde slouží převážně k vaření a vytápění domácností, ale relativně vysoký podíl mají biopaliva i ve [[Švédsko|Švédsku]] a [[Finsko|Finsku]] (17 % a 19 %).
 
Zda a případně o kolik biopaliva snižují produkci skleníkových plynů, stále zůstává předmětem sporů. Biopaliva uhlíkově neutrální nejsou - už jenom proto, že k účinnému růstu rostlin je potřeba hnojivo, rostliny je třeba nějak sklidit, přetransformovat na biopaliva a přemístit do nádrží.
 
K výrobě biopaliva lze použít vodní [[řasy]].<ref>{{Citace elektronického periodika
| periodikum = ideje.cz
| titul = Top 5 technologií, které nám darovala živá příroda
| url = http://www.ideje.cz/cz/clanky/top-5-technologii-ktere-nam-darovala-ziva-priroda
| datum přístupu = 2008-8-21
| vydavatel = Prague Media Group s.r.o.
}}</ref>
 
==Odkazy==
 
===Reference===
<references/>
=== Literatura ===
* Akční plán pro biomasu, CZ Biom, MZe, http://biom.cz/cz/projekty/akcni-plan-pro-biomasu-pro-ceskou-republiku
* Biomasa, i-EKIS, http://www.i-ekis.cz/?page=zdroje_biomasa
* ''Konec levného jídla'', [[Respekt]] č. 51-52/[[2007]], str. 36
 
=== Související odkazy ===
*[[Ekologické zemědělství]]
*[[Permakultura]]
 
=== Externí odkazy ===
{{Portál Životní prostředí}}
{{Portál Fytoenergetika a kompostárenství}}
* {{cs}} [http://www.biom.cz stránky České sdružení pro biomasu] - Biom.cz
* {{cs}} [http://www.alternativni-zdroje.cz Alternativní zdroje energie - výroba energie z biomasy]
* {{cs}} [http://www.ekowatt.cz/library/infolisty/infolisty2002/infolisty2002.pdf Energie biomasy] - Ekowatt, středisko pro obnovitelné zdroje a úspory energie
* {{cs}} [[Miroslav Šuta]]: [http://suta.blog.respekt.cz/c/73437/Bioenergie-a-biopaliva-Rizika-a-prisliby.html Bioenergie a biopaliva: Rizika a přísliby], respekt.cz, 6. 3. 2009
* {{cs}} [http://hobby.idnes.cz/co-je-biomasa-a-jak-se-s-ni-topi-manual-nejen-pro-katerinu-jacques-pww-/hobby-domov.asp?c=A090407_171941_hobby-domov_mce Co je biomasa a jak se s ní topí.], hobby.cz, 8. 4. 2009
 
{{Bioenergie}}
 
[[Kategorie:Biomasa]]
[[Kategorie:Obnovitelné zdroje energie]]
[[Kategorie:Životní prostředí]]
 
[[ar:كتلة حيوية]]
[[be:Біямаса]]
[[bg:Биомаса]]
[[ca:Biomassa]]
[[da:Biomasse]]
[[de:Biomasse]]
[[el:Βιομάζα]]
[[en:Biomass]]
[[eo:Biomaso]]
[[es:Biomasa]]
[[et:Biomassienergia]]
[[fi:Biomassa]]
[[fr:Biomasse (énergie)]]
[[gl:Biomasa]]
[[he:ביומסה]]
[[hr:Biomasa]]
[[hu:Biomassza]]
[[id:Biomassa]]
[[it:Biomassa]]
[[ja:バイオマス]]
[[ko:바이오매스]]
[[lt:Biokuras]]
[[mk:Биомаса]]
[[ms:Biojisim]]
[[nl:Biomassa]]
[[no:Biomasse]]
[[oc:Biomassa]]
[[pl:Biomasa]]
[[pt:Biomassa]]
[[qu:Kawsa imayay]]
[[ro:Biomasă (ecologie)]]
[[ru:Биомасса]]
[[simple:Biomass]]
[[sk:Biomasa]]
[[sl:Biomasa]]
[[sv:Biomassa]]
[[ta:உயிர்ப்பொருள்]]
[[tg:Биомасса]]
[[th:มวลชีวภาพ]]
[[tr:Biyokütle]]
[[uk:Біомаса]]
[[zh:生物质能]]
Anonymní uživatel