Nekalá soutěž: Porovnání verzí

Odebráno 10 bajtů ,  před 10 lety
bez shrnutí editace
Tyto podmínky musí být splněny kumulativně. V případě, kdy nedojde ke splnění všech výše uvedených podmínek, nebude dané jednání za nekalou soutěž považováno.
Zákon odkazuje na dobré mravy soutěže, nikoli na dobré mravy podle § 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.
Zákon uvádí, že postačuje, že jednání je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Pokud je jednání takto způsobilé, nemusí újmu způsobit výše vymezeným subjektům způsobit, postačí, že ke způsobení újmy může dojít.
Chráněni jsou soutěžitelé, což znamená, že zákon chrání i jiné subjekty, které se účastní hospodářské soutěže, tyto subjekty nemusí patřit mezi podnikatele, jak je vymezuje § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.
 
Anonymní uživatel