Vnitrozemská vodní cesta: Porovnání verzí

m
* pobřežní obslužné cesty vodního toku
* [[plavební znak]]y na hladině, na březích, na mostech a na jiných objektech a zařízeních, která křižují vodní cesty a [[kilometráž vodní cesty]]
* uzavírací objekty na plavebních kanálech, zařízení pro regulaci stavu vody, nádrže pro nalepšovánízlepšování průtoků na vodní cestě, vodočty a výstražná zařízení
* [[jez]]y a ostatní vzdouvací zařízení
* [[plavební komora|plavební komory]], lodní zdvihadla (svislá nebo šikmá) včetně rejd a úsporných komor, příp. jiná speciální plavební zařízení pro řízení plavby a její bezpečnost
* vodní části, břehové úpravy, nábřežní zdi a vyvazovací zařízení [[přístav]]ů
* vyvazovací a vodící zařízení (kotevní bóje, dalby, záchytné kůly, dopravní majáky, svodidla a odrazné trámy),
* pohyblivé můstky a ostatní zařízení [[přístaviště|přístavišť]]
* zařízení k vybírání plavebních poplatků
* velíny a jiná zařízení a objekty, sloužící bezprostředně k provozu vodní cesty nebo jejich součástí.
 
== Dělení vodních cest v Česku ==