Otevřít hlavní menu

Změny

Velikost nezměněna, před 10 lety
dokončení, už jen drobné úpravy, - pracuje se
{{Pracuje se|jednoho dne}}
'''Summorum pontificum''' je apoštolský list [[papež]]e [[Benedikt XVI.|Benedikta XVI.]], vydaný ''[[motu proprio]]'' (z vlastního popudu). Dokument specifikuje pravidla a možnosti slavení starší liturgické formy podle misálu [[Jan XXIII.|Jana XXIII.]] z roku [[1962]] (tzv. [[tridentská mše]]), kterou ustanovuje jako mimořádnou formu římského ritu (''forma extraordinaria''). Řádnou formou zůstává stále mše podle misálu [[Pavel VI.|Pavla VI.]], který reagoval na liturgickou změnu [[druhý vatikánský koncil|druhého vatikánského koncilu]]. Obecně řešeno ''Summorum Pontificum'' možnost slavení podle staršího způsobu oproti dřívějšku usnadňuje.
 
 
==Obsah Summorum Pontificum==
[[File:Pocapy, pontif. tridentská Mše.JPG|thumb|Mše podle misálu Jana XXIII. vedená litoměřickým biskupem [[Jan Baxant|Janem Baxantem]].]]
Dokument papež podle vlastních slov vydal „v důsledku naléhavých proseb věřících, po vyslechnutí otců kardinálů na konsistoři, po hlubokém zvážení všech aspektů, vzývání Ducha svatého a spoléhajíce se na pomoc Boží“.
 
Na počátku se papež v dokumentu zmiňuje o tom, že liturgická forma, jak ji podává misál Jana XXIII., nebyla nikdy zrušena a má se jí pro její ctihodnost a starobylost prokazovat potřebná úcta. Označuje ji za mimořádnou formu římského ritu vedle řádné formy, kterou je pokoncilní způsob slavení. Dokument poté nahrazuje podmínky pro užívání starší litrugie stanovené předcházejícími dokumenty za pontifikátu [[Jan Pavel II.|Jana Pavla II.]] ''[[Quattuor abhinc annos]]'' a ''[[Ecclesia Dei]]''.
 
V dokumentu papež poté stanovuje, že:<ref>Rádio Vaticana: [http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=8050 Summorum Pontificum, o užívání římské liturgie, předcházející reformě z roku 1970]</ref>
]</ref>
* Každý katolický kněz latinského ritu může sloužit soukromou mši podle misálu Jana XXIII. kdykoliv kromě velikonočního trudia. K tomuto účelu již nepotřebuje žádné povolení biskupa, jak tomu bylo dříve. K účasti na této mši mohou být připuštěni taktéž věřící, kteří by o to svobodně žádali.
 
* Komunity zasvěceného života mohou podle staršího způsobu slavit taktéž. Pokud by však chtěly takto slavit často, převážně či trvale, musí o tom rozhodnout vyšší Představení.
 
* Faráři mají se ve svých farnostech mají vyhnout nesvornosti a ochotně přijmout skupinu věřících, která by žádala o sloužení mší podle staršího způsobu. Ta se může sloužit jak ve všední dny, tak o nedělích a svátcích. Kromě toho má kněz vyhovět věřícím, kteří by si tento způsob slavení přáli při zvláštních příležitostech jako jsou svatby, pohřby či poutě. Pokud farář skupině věřících nevyhoví, mají se obrátit na místního biskupa, který je vroucně nabádán je vyslyšet. Brání-li mu v tom něco, může se obrátit na ''Papežskou komisi ''Ecclesia Dei'', která nadále plní svůj úkol.
 
Dokument pak končí slovy: „Nařizujeme, aby všechno to, co jsme stanovili tímto Apoštolským listem daným Motu proprio, bylo pokládáno jako „ustanovené a nařízené“ zachovávat ode dne 14. září tohoto roku, na slavnost Povýšení Svatého Kříže, navzdory všemu, co by s tím mohlo být v rozporu.“
Další námitky pak biskupové vznesli proti praktickému uplatňování dokumentu. Za problém označovali nalézt kněze, kteří podle staršího misálu sloužit umí, popř. starší liturgické texty vůbec sehnat.<ref>kardinal.cz: [http://www.kardinal.cz/index.php?cmd=article&articleID=133 Indult pro starou liturgii]</ref>
 
Kardinál Malcolm Ranjith, sekretář Kongregace pro bohoslužbu a řád svátostí, mluvil po vydání dokumentu o tom, že se někde setkal s kritikou dokonce z řad biskupů a kardinálů a s místními dokumenty nepřímo omezující dopad Summorum pontificum. Z těmito aktivitami dle něj stojí jednak ideologické předsudky, jednak pýcha – jeden z nejhorších hříchů.<ref>
 
===Reakce židů===
Některé židovské skupiny proti rozhodnutí papeže protestovaly, neboť ve znění modlitby, která je součástí velkopáteční liturgie dle misálu z roku 1962, se vyskytovaly výrazy (např. vyjádření o „slepotě" židů.), se kterými někteří židé nebyli spokojeni.<ref>Tiskové středisko ČBK: [http://tisk.cirkev.cz/en/cs/z-vatikanu/papez-upravil-prosbu-za-zidy-ve-velkopatecnich-primluvach-tridentskeho-ritu.html Papež upravil prosbu za židy ve velkopátečních přímluvách tridentského ritu].</ref> Papež jejich protestům vyhověl a pasáže, které vyvolávaly konflikty, nahradil jinými. Současné znění modlitby zní: „Všemohoucí věčný Bože, který chceš, aby všichni lidé byli spaseni a došli poznání pravdy, uděl milostivě, aby vstupem do plnosti národů v Tvé Církvi, byl spasen celý Izrael.“ Rádio Vaticana: [http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=9046 Benedikt XVI. změnil znění velkopáteční přímluvy v misálu z roku 1962]</ref> Zástupci Antidefamační ligy dokument označili jako teologický krok zpět a ránu po 40letému vývoji katolicko-židovských vztahů.<ref>{{en}} Israelinsider: [http://web.israelinsider.com/Articles/Diplomacy/11640.htm ADL: Vatican OK of Old Mass a "body blow" to Jewish-Catholic relations]</ref>
 
==Odkazy==
===Související články===
{{Portál Křesťanství}}
* [[Tridentská mše]]
* [[Katolický tradicionalismus]]
* [[Benedikt XVI.]]
 
===Reference===
<references/>
 
===Externí odkazy===
* Rádio Vaticana: [http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=8050 Summorum Pontificum v originálním znění a českém překladu]
* Rádio Vaticana: [http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=8047 List Benedikta XVI. biskupům k vydání apoštolského listu o volném užití latinského misálu z roku 1962]
* [http://tisk.cirkev.cz/ze-zahranici/dve-formy-jednoho-ritu-obohacuji-liturgii-cirkve.html Zpráva o vydání na stránkách tiskového střediska ČBK]
 
[[Kategorie:Benedikt XVI.]]
[[Kategorie:Dokumenty římskokatolické církve]]
[[Kategorie:Katolický tradicionalismus]]
 
[[be-x-old:Summorum Pontificum]]
[[bg:Summorum Pontificum]]
[[de:Summorum Pontificum]]
[[en:Summorum Pontificum]]
[[es:Summorum Pontificum]]
[[fr:Summorum Pontificum (motu proprio)]]
[[ga:Summorum Pontificum]]
[[it:Summorum Pontificum]]
[[la:Summorum Pontificum]]
[[hu:Summorum Pontificum]]
[[nl:Summorum Pontificum]]
[[no:Summorum Pontificum]]
[[pl:Summorum Pontificum]]
[[pt:Summorum Pontificum]]
[[ru:Summorum Pontificum]]
[[sv:Summorum pontificum]]