Otevřít hlavní menu

Změny

m
úprava
 
== Členské státy==
<ref>Aktualizovaný seznam členských států je dostupný zde: [http://www.unece.org/trans/conventn/legalinst_53_TDG_ADR.html zde]</ref>
Albánie, Andorra, Ázerbajdžán, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká Republika, Černá Hora, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kazachstán, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Makedonie, Maroko, Moldavsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tunisko a Ukrajina.
Aktualizovaný seznam členských států je dostupný zde: http://www.unece.org/trans/conventn/legalinst_53_TDG_ADR.html
 
== Podmínky pro přepravu NV silniční dopravou ==
1. #Silniční dopravou je dovoleno přepravovat pouze NV vymezené mezinárodní dohodou ADR.<br />
2. #Zvláště nebezpečné věci lze přepravovat pouze na základě povolení [[Ministerstvo dopravy|ministerstva dopravy]] (neplatí pro [[ozbrojené síly]])<br />
3. #Pro přepravu [[jaderný materiál|jaderných materiálů]] je třeba souhlasu [[Státní úřad pro jadernou bezpečnost|Státního úřadu pro jadernou bezpečnost]]<br />
 
== Doklady k přepravě ADR ==
Jeden výtisk musí být v kabině řidiče. Musí být podle novely ADR 2009 napsány v jazyce, kterému rozumí řidič.
Pokyny pro případ nehody zajišťuje dopravce a jsou jednotné pro všechny členské státy. Pokyny obsahují vzory bezpečnostních značek, hlavní nebezpečí a způsob ochrany před tímto nebezpečím.
<ref>Ke stažení jsou zde: [http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_linguistic_e.htm zde] </ref>
 
=== Další doklady ===
(např. cisternová přeprava)<br />
 
osvědčení o schválení vozidla<br />
 
osvědčení o školení řidiče
 
pro každé vozidlo zakládací klín jehož rozměry odpovídají hmotnosti vozidla a průměru jeho kol;
dva stojací výstražné prostředky;
kapalina na výplach očí (<ref>Nevyžaduje se pro čísla bezpečnostních značky č. 1);, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 a 2.3</ref> a
 
pro každého člena osádky vozidla:
 
Dodatečná výbava potřebná pouze pro vybrané třídy:
nouzová úniková maska<ref>Například (2)nouzová úniková maska s kombinovaným plynovým/prachovým filtrem typuA1B1E1K1-P1 nebo A2B2E2K2-P2, která je podobná masce popsané v normě EN 141</ref> pro každého člena osádky musí být ve výbavě vozidla pro při přepravě nákladu označeného bezpečnostními značkami 2.3 nebo 6.1;
(3)lopata <ref name="a">Vyžaduje se jen pro čísla bezpečnostních značek 3, 4.1, 4.3, 8 a 9</ref>;
lopata (3);
kryt kanalizace (3)<ref name="a" />;
sběrná nádoba vyrobená z plastu (3)<ref name="a" />;
 
(1) Nevyžaduje se pro čísla bezpečnostních značky č. 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 a 2.3
(2) Například nouzová úniková maska s kombinovaným plynovým/prachovým filtrem typuA1B1E1K1-P1 nebo A2B2E2K2-P2, která je podobná masce popsané v normě EN 141
(3) Vyžaduje se jen pro čísla bezpečnostních značek 3, 4.1, 4.3, 8 a 9
 
 
Výbava dopravní jednotky práškovými hasícími přístroji:
 
== Označení vozidel ==
pomocí výstražné tabulky (oranžový obdélník 40x30 cm orámovaný černým proužkem o síle 1,5cm)<br />
 
pomocí bezpečnostní značky - čtverec postavený na vrchol různých barev podle třídy nebezpečnosti s piktogramem znázorňujícím nebezpečnost látky
 
 
== Odkazy ==
===Poznámky===
<references />
=== Reference ===
[http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Nakladni_doprava/adr/ O ADR na stránkách Ministerstva dopravy]