Otevřít hlavní menu

Změny

osvědčení o školení řidiče
 
== VybaveníVýbava vozidla ==
 
- stanovené hasící přístroje<br />
pro každé vozidlo zakládací klín jehož rozměry odpovídají hmotnosti vozidla a průměru jeho kol;
- sada nářadí pro opravy běžných závad vozidla<br />
dva stojací výstražné prostředky;
- alespoň jeden zakládací klín pro každé vozidlo<br />
kapalina na výplach očí (1); a
- dvě svítílny s oranžovým světlem nezávislé na elektrickém systému vozidla (tyto svítilny požadují např. Německo, Rakousko, jinak postačují obecně 2 stojací výstražné prostředky - 2 trojúhelníky, 2 kužele apod.)<br />
 
- reflexní vesta<br />
pro každého člena osádky vozidla:
- jednoruční nejiskřivá svítilna<br />
výstražnou vestu (např. jak je popsána v EN 471 standard);
- nezbytné vybavení pro první bezpečnostní opatření uvedená v písemných pokynech
přenosnou svítilnu;
jeden pár ochranných rukavic; a
Ochranu očí (např. ochranné brýle).
 
Dodatečná výbava potřebná pouze pro vybrané třídy:
nouzová úniková maska (2) pro každého člena osádky musí být ve výbavě vozidla pro při přepravě nákladu označeného bezpečnostními značkami 2.3 nebo 6.1;
lopata (3);
kryt kanalizace (3);
sběrná nádoba vyrobená z plastu (3);
 
(1) Nevyžaduje se pro čísla bezpečnostních značky č. 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 a 2.3
(2) Například nouzová úniková maska s kombinovaným plynovým/prachovým filtrem typuA1B1E1K1-P1 nebo A2B2E2K2-P2, která je podobná masce popsané v normě EN 141
(3) Vyžaduje se jen pro čísla bezpečnostních značek 3, 4.1, 4.3, 8 a 9
 
 
Výbava dopravní jednotky práškovými hasícími přístroji:
 
1 ks 2 kg hasicí přístroj práškový
1 ks 6 kg hasicí přístroj práškový (v případě vozidel do 3,5 t celk. hmotnosti – 1 ks hasicí přístroj práškový 2 kg; v případě dopravních jednotek s hmotností nad 7,5 t – 2 ks hasicího přístroje 6 kg)
 
== Označení vozidel ==
Anonymní uživatel