Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí: Porovnání verzí

===Písemné pokyny pro případ nehody nebo mimořádné události===
Jeden výtisk musí být v kabině řidiče. Musí být podle novely ADR 2009 napsány v jazyce, kterému rozumí řidič.
Pokyny pro případ nehody zajišťuje dopravce a jsou jednotné pro všechny členské státy. Pokyny obsahují vzory bezpečnostních značek, hlavní nebezpečí a způsob ochrany před tímto nebezpečím.
Ke stažení jsou zde: http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_linguistic_e.htm
 
=== Další doklady ===
Anonymní uživatel