Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí: Porovnání verzí

 
===Průvodní listina===
Obsahuje údaje předepsané ADR pro nákladnípřepravní listdoklad, např: pojmenování a [[identifikační číslo látky]], odesílatel, příjemce atd. Údaje musí být napsány v jazyce odesílatele a též anglicky, německy nebo francouzsky.
 
===Písemné pokyny pro případ nehody nebo mimořádné události===
Neregistrovaný uživatel