Biochemická spotřeba kyslíku: Porovnání verzí

ref, nadpisy, -nechemikům nepochopitelná věta
(doplnění info o stránce jako ukazateli kvality vody při monitoringu)
(ref, nadpisy, -nechemikům nepochopitelná věta)
'''BSK''' je zkratka pojmu '''Biochemická spotřeba kyslíku'''. Je to údaj, který se používá především při [[Analytická chemie|analýze]] vod ([[Povrchová voda|povrchových]], [[Odpadní voda|odpadních]] apod.). Udává množství [[kyslík]]u, které je třeba k úplné [[Oxidace|oxidaci]] biologicky odbouratelných látek obsažených ve zkoumané vodě. Obecně platí, že čím vyšší je hodnota BSK, tím je voda z hlediska rozpuštěných [[Organická látka|organických látek]] [[Znečištění vody|znečištěnější]].
 
== Chemická spotřeba kyslíku ==
 
Příbuzný pojem ''CHSK'' označuje ''chemickou spotřebu kyslíku''. Ta oproti BSK udává spotřebu kyslíku potřebnou k oxidaci všech látek, tedy nejen těch, které mohou být odbourány biologickou cestou.
 
== Použití ==
Prakticky se stanovení CHSK provádí např. [[titrace|titrací]] [[Manganistan draselný|manganistanem draselným]] (KMnO<sub>4</sub>).
 
Jako ukazatele [[kvalita vody|kvality vody]] se tytoBSK a CHSK používají například při monitoringu [[povrchová voda|povrchových vod ]], který ve sledovaných profilech na drobných vodních tocích ve své správě provádí [[Zemědělská vodohospodářská správa]]. Pro laboratorní rozbory vzorků - tzv. "základní" - (mg/l; 0,1) je mez stanovitelnosti např.pro BSK5 0,5 mg/litr a pro Cr-CHSKcr 5 mg/litr. <ref>
{{Citace webu
| url = http://www.zvhs.cz/?stranka=Predmet-cinnosti-ZVHS&id=81&uid=19111084484a2fb46275052&t=1244640426
| titul = Předmět činnosti ZVHS
| vydavatel = Zemědělská vodohospodářská správa
| datum vydání =
| datum přístupu = 2009-6-10
| jazyk =
}}</ref>
<!-- Pro laboratorní rozbory vzorků - tzv. "základní" - (mg/l; 0,1) je mez stanovitelnosti např.pro BSK5 0,5 mg/litr a pro Cr-CHSKcr 5 mg/litr.
--- Bez dalších vysvětlení toto nechemikovi nic neřekne. Po dovysvětlení pojmů jako "základní", CHSKcr apod. obnovte --->
 
== Reference ==
<references />
 
== Související články ==
* [[Čištění odpadních vod]]