Projektová dokumentace: Porovnání verzí

Přidáno 440 bajtů ,  před 11 lety
bez shrnutí editace
(Doplňuji údaje o vztahu PD k českému stavebnímu právu. Formální požadavky na PD jsou právně ukotvené. Upravuji též pojmosloví co se týče členění projektové dokumentace. IgorD)
 
''' Předprojektová příprava '''
* - Investiční záměr - souhrn požadavků s námětovým řešením umístění do lokality, předběžné odhady bilancí potřeb a spotřeb, odhady nákladů, typy pro výběr staveniště. Objednavatelem je investor.
* '''STS''' nebo '''PPR''' - NávrhStudie stavby nebo přípravné práce - prověření konkrétního staveniště, vhodnost lokality, vlastnosti veřejných zdrojů, limity území. Studie ve variantách - vyhledání optimálního vzhledu stavby / trasy dopravní stavby/ technického řešení. Objednavatelem je investor.
* '''DÚR''' - Dokumentace pro [[územní rozhodnutí]] - na jejím základě bude povoleno umístění stavby, vypracovává se v náležitostech stanovených přílohou č. 4 vyhlášky 503/2006 Sb. Objednavatelem je investor.
* - Studie ve variantách - vyhledání optimálního vzhledu stavby / trasy dopravní stavby/ technického řešení
* '''DÚR''' - Dokumentace pro [[územní rozhodnutí]] - na jejím základě bude povoleno umístění stavby, vypracovává se v náležitostech stanovených přílohou č. 4 vyhlášky 503/2006 Sb.
''' Projekt '''
* '''DSP''' - [[Dokumentace pro stavební povolení]] - na jejím základě bude vydáno povolení ke stavbě, vypracovává se v náležitostech stanovených přílohou č. 1 vyhlášky 499/2006 Sb. Objednavatelem je investor. '''DOS''' - Dokumentace pro ohlášení stavby v případě, že není nutné [[stavební povolení]], je dle požadavku vyhlášky 499/2006 Sb. obsahově identická s dokumentací pro stavební povolení
* '''DZS''' nebo '''ZDS''' nebo-li '''TD''' - Dokumentace pro zadání stavby nebo-li Tendrová documentatace (také '''DVZ''' - dokumentace pro výběr zhotovitele) - podklad pro [[výběrové řízení]] a stanovení ceny - sestavení tendrové/zadávací dokumentace. Objednavatelem je investor.
* '''DOS''' - Dokumentace pro ohlášení stavby v případě, že není nutné [[stavební povolení]], je dle požadavku vyhlášky 499/2006 Sb. obsahově identická s dokumentací pro stavební povolení
* '''DZS''' nebo '''ZDSDPS''' - Dokumentace pro zadáníprovedení stavby (také DVZ - dokumentacepodklad pro výběrprovedení zhotovitele(realizaci) -stavby, podkladuniverzální dokumentace probez ohledu na budoucího [[výběrovévybraného řízení]]dodavatele. aObjednavatelem stanoveníje cenyinvestor.
* '''DPSRDS''' - DokumentaceRealizační pro provedenídokumentace stavby - podklad pro provedení (realizaci) stavby upravena pro dodavatele stavby, univerzálnídle dokumentacejeho bezřešení, ohledutechnologie naa budoucíhozpracování. vybranéhoObjednavatelem dodavateleje investor nebo dodavatel.
* '''RDS''' - Realizační dokumentace stavby - podle této dokumentace se stavba provádí
* '''SKP''' nebo '''DSPS''' - Dokumentace skutečného provedení stavby - zachycení konečného stavu stavby
 
2

editace